Pravednost obrazovanja

Vodič za interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku

Vodič za rad interresornih komisija (IRK) za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku napisan je sa ciljem da unapredi kvalitet rada IRK koje su osnovane i rade u skladu sa važećim Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku i Priručnikom za rad IRK za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku iz 2010. godine. 

Pročitaj više

Prevencija segregacije, razvoj inkluzivnih upisnih politika i desegregacija škola i odeljenja

Pred Vama je Priručnik za prevenciju segregacije, razvoj inkluzivnih upisnih politika i desegregaciju škola i odeljenja. 

Pročitaj više

Studija o dostupnosti stručne podrške i znanja u oblasti asistivnih tehnologija u obrazovnom sistemu u Srbiji 2016.

Asistivna tehnologija (AT) je zajednički naziv za asistivna, adaptivna i rehabilitaciona sredstva za osobe sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koji takođe obuhvata i proces izbora, pronalaženja i korišćenja tih sredstava. 

Pročitaj više

Zašto je inkluzivno obrazovanje za svu decu, svuda?

Ranije ovog meseca, Ujedinjene nacije napravile su veoma važan korak u podršci kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju za svu decu.

Pročitaj više

Šta je pravedno obrazovanje? (Dužnosti, prava, odgovornosti)

Ono bez čega nema pravednog obrazovanja ni pravednosti u obrazovanju jeste pravo na obrazovanje. To je prvo slovo u azbuci društvenih vrednosti u oblasti obrazovanja. Pravo na obrazovanje je u našoj zemlji garantovano Ustavom, i to kao obavezno i besplatno na nivou osnovne i besplatno na nivou srednje škole. 

Pročitaj više

„On a plate” – kratka priča o privilegijama

Jedna od najvećih zabluda koju u današnje vreme imamo jeste da je za uspeh u životu odgovoran isključivo sam pojedinac, tj. trud i rad koji ulaže u postizanje uspeha. 

Pročitaj više

Promocija i zaštita prava dece sa smetnjama u razvoju

Inicijativa za Inkluziju „VelikiMali” od svog osnivanja radi na promociji i zaštiti prava dece sa smetnjama u razvoju u skladu sa Konvencijom UN o pravima deteta. 

Pročitaj više

Informacionim tehnologijama do inkluzivnog društva

Prvi koraci u izgradnji sajta www.inkluzija.org su preduzeti u okviru projekta Informacionim tehnologijama do inkluzivnog društva koji su realizovali CePIT Beogradske otvorene škole i CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju.

Pročitaj više

ADHD – hiperaktivnost, impulsivnost, nedostatak pažnje

Neka bića su po svojoj prirodi vrlo aktivna. Raspolažu značajnom količinom energije i brzinom. 

Pročitaj više

Razvijanje mehanizama podrške detetu sa teškoćama

U publikaciji koja je pred Vama prikazana su iskustva stečena tokom sprovođenja projekta Karika koja nedostaje – Razvijanje mehanizama podrške detetu sa teškoćama pri prelasku na sledeći nivo obaveznog obrazovanja u „redovnom obrazovnom sistemu”.

Pročitaj više

Diskriminacija? Ne u mojoj školi! Jedna škola za sve!

Priručnik „Diskriminacija? Ne u mojoj školi! Jedna škola za sve!“ namenjen je učenicima srednjih škola, njihovim roditeljima i svima onima koji žele da se bolje upoznaju sa problemom diskriminacije. 

Pročitaj više

Inkluzija je ljudsko pravo

Otvoreno pismo organizacija civilnog društva povodom teksta Kome smetaju specijalne škole objavljenog u dnevnom listu Danas 24.10.2010.

Pročitaj više

Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju osnovana je 2010. godine u cilju dodatne podrške u razvijanju prakse dostupnog, kvalitetnog i pravednog obrazovanja za svu decu, sa posebnom pažnjom i brigom za decu iz osetljivih društvenih grupa. 

Pročitaj više

Inkluzija je pravo, a ne problem

Bilten VelikiMali je realizovan u okviru projekta „Stvaranja pravnog okvira i aktivnosti zastupanja u cilju unapređenja realizacije prava dece i odraslih sa invaliditetom” uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji.  

Pročitaj više

Autisam Speaks: Priručnik za prvih 100 dana

„Autisam Speaks: Priručnik za prvih 100 dana” je vodič za pomoć porodicama u pribavljanju važnih informacija u prvih 100 dana nakon postavljanja dijagnoze autizma.

Pročitaj više