ADHD – hiperaktivnost, impulsivnost, nedostatak pažnje

ADHD – hiperaktivnost, impulsivnost, nedostatak pažnje

Izdavač: Psihološko savetovalište Jazz, 2005.
Autorka: Milena Kostić

Neka bića su po svojoj prirodi vrlo aktivna. Raspolažu značajnom količinom energije i brzinom. To znači da su sposobni da brzo shvate, brzo upamte, brzo odluče, brzo pređu sa reči na dela, brzo urade ono što rade, brzo pričaju, hodaju, jedu... Dakle, sposobni su da iskoriste vreme mnogo efikasnije nego drugi ljudi! Zato mogu da započnu i da urade više stvari odjednom, a i broj preduzetih akcija je veliki (tokom dana, na primer, ili tokom vikenda)… Gledano iz ugla nas koji smo spori, ili „obični’’, oni su hiperaktivni!

Ovi ljudi, kao i sva druga bića, mogu biti u ravnoteži i van ravnoteže. Periodi ravnoteže i neravnoteže se smenjuju, i nisu jednakog trajanja. Neravnoteža je više prisutna u periodu detinjstva i rane mladosti, zbog prirodnih promena tokom rasta i razvoja. Kada su u ravnoteži, njihova osnovna karakteristika je brzina i efikasnost.

Kada nisu u ravnoteži, njihova brzina pretvara se u brzopletost, aktivnost u hiperaktivnost, pojavljuje se nestrpljenje, otežalo držanje pažnje, napetost i zbog svega toga - neefikasnost.

I eto, kad govorimo o ADHD problemu, govorimo o detetu ili odrasloj osobi koja nije u ravnoteži. Zbog toga ili ne može da razvije svoje potencijale u kapacitete, ili postojeće kapacitete (znanje, sposobnosti, veštine) ne može da iskoristi efikasno. Dakle, ADHD je sindrom, tj. skup simptoma hiperaktivnosti, impulsivnosti i nedostatka pažnje. Podrazumeva preterano nemirnu decu i odrasle sa slabom kontrolom impulsa i kratkotrajnom pažnjom.

Priručnik Milene  Kostić „ADHD” sadrži važne informacije i savete za roditelje i nastavnike o prirodi, uzrocima i perspektivi dece sa ADHD problemom.

Preuzmite priručnik ADHD (pdf, 6,4 MB)