Prevencija segregacije, razvoj inkluzivnih upisnih politika i desegregacija škola i odeljenja

Prevencija segregacije, razvoj inkluzivnih upisnih politika i desegregacija škola i odeljenja

Izdavač: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2016.
Autorke: Tinde Kovač Cerović i Tamara Lukšić Orlandić

Reč poverenice

Poštovani čitaoci i čitateljke,

Pred Vama je Priručnik za prevenciju segregacije, razvoj inkluzivnih upisnih politika i desegregaciju škola i odeljenja. Priručnik je nastao kao potreba da se ovim problemima priđe na sveobuhvatan način, imajući u vidu višegodišnju praksu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, izveštaje međunarodnih i domaćih organizacija, kao i istraživanja javnog mnjenja, koji pokazuju da je segregacija, kao težak oblik diskriminacije, u našem društvu i dalje prisutna pojava.

Priručnik omogućava ne samo prepoznavanje problema segregacije, već daje pregled mera za prevenciju, prvenstveno kroz razvoj inkluzivnog obrazovanja. U tom smislu, neophodna je podrška integrativnim upisnim politikama na svim nivoima – od nacionalnog do lokalnog, kao i od predškolskog do visokoškolskog nivoa.

Priručnik sadrži i komparativni prikaz modela desegregacije u pojedinim evropskim zemljama, kao i predlog za ostvarenje procesa desegregacije u našoj zemlji kroz konkretne korake koje različiti akteri preduzimaju da bi se segregisano obrazovno okruženje pretvorilo u inkluzivni nediskriminatorni obrazovni kontekst.

Obrazovanje, pored toga što spada u osnovna ljudska prava, predstavlja i preduslov za ostvarivanje mnogih drugih ljudskih prava − ono je neophodno kako za izlazak iz siromaštva, koje je preovlađujući problem romske nacionalne manjine, tako i za potpuno uključivanje u sve segmente društvenog života. Imajući u vidu i to da je oblast obrazovanja od suštinskog značaja u izgradnji tolerantnog društva, ovaj Priručnik predstavlja doprinos izgradnji obrazovnog sistema u kojem neće postojati bilo koji vid segregisanog obrazovanja, kao npr. „specijalne škole”, izdvojena romska odeljenja u predškolskim ili školskim ustanovama, i sl.

Verujem da će ovaj priručnik naći put do aktera kojima će koristiti u radu, a pre svega svih onih koji su uključeni u proces obrazovanja i vaspitanja, kao i da će doprineti stvaranju okruženja koje uvažava različitosti.

Na kraju, nadam se da je i ova aktivnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti još jedan od koraka na putu pune primene principa ravnopravnosti svih građana i građanki Srbije u svim oblastima društvenog života, i daljoj izgradnji humanog i pravednog društva u kojem se poštuju ljudska prava svakog pojedinca, a pre svega prava deteta.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti
Brankica Janković

Preuzmite priručnik Prevencija segregacije, razvoj inkluzivnih upisnih politika i desegregacija škola i odeljenja (pdf, 0,7 MB)