Vodič za interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku

Vodič za interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku

Izdavač: Centar za socijalnu politiku, 2016.
Autori: Dragica Vlaović-Vasiljević, Sanja Miloradović, dr Milica Pejović Milovančević

Vodič za rad interresornih komisija (IRK) za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku napisan je sa ciljem da unapredi kvalitet rada IRK koje su osnovane i rade u skladu sa važećim Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku i Priručnikom za rad IRK za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku iz 2010. godine. 

Vodič je pre svega namenjen profesionalcima iz sistema obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite u ulozi stalnih ili povremenih članova IRK za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške deci i koordinatorima IRK. Vodič je namenjen i organima jedinica lokalnih samouprava koji su odgovorni ne samo za uspostavljanje IRK u svojoj opštini i njihov nesmetan rad, već i za realizaciju većine podrški koje IRK preporučuju deci. 

Vodič je proizašao iz projekta „Unapređenje profesionalne podrške u zajednici – osnaživanje kapaciteta interresornih komisija (IRK) za pružanje dodatne podrške deci za uključivanje u rani razvoj i obrazovanje”, nalaza Analize o radu interresornih komisija i dvogodišnjeg iskustva saradnje sa IRK iz 10 gradova i opština iz Srbije i svih 17 beogradskih IRK. Saradnja se realizovala kroz intenzivno praćenje rada ovih IRK, kontinuirano mentorstvo od strane stručnjaka iz obrazovanja, zdravlja i socijalne zaštite, obuke i konsultativne sastanke sa članovima IRK i međusobno učenje. 

Kako izgleda ovaj vodič?

U uvodnom delu Vodiča opisan je kontekst u kom su nastale i rade IRK: inkluzija dece iz posebno osetljivih grupa u obrazovanje i zajednicu. Date su definicije ključnih pojmova i napomene o osnovnoj ulozi i složenosti uslova u kojima IRK rade. 

U narednom poglavlju detaljno su objašnjeni organizacija i način rada IRK. Identifikuju se nedoumice koje IRK imaju u tumačenju Pravilnika i različita tumačenja odredbi Pravilnika, što kao posledicu ima različita postupanja IRK u praksi. U Vodiču se, takođe, identifikuju i neke objektivne teškoće u primeni pojednih odredbi Pravilnika. Potom se, u vezi sa svim prepoznatim nedoumicama ili objektivnim teškoćama u primeni odredbi Pravilnika, daju preporuke za njihovo prevazilaženje. 

Posebno poglavlje Vodiča posvećeno je prikazu širokog dijapazona podrški u okviru sistema obrazovanja i vaspitanja, sistema zdravstvene i sistema socijalne zaštite. Opisane su i mere za koje je neophodno mišljenje IRK, pojašnjena njena kontrolna uloga i date preporuke kako bi IRK najkvalitetnije ispunila svoju ulogu „čuvara kapije”. 

Jedno poglavlje Vodiča se bavi neophodnošću izveštavanja o radu IRK i predloženoj i pruženoj podršci – daje se predlog metodologije za kontinuirano izveštavanje IRK u skladu sa Pravilnikom i ukazuje na značaj zaštite podataka o detetu. 

Sastavni deo ovog Vodiča čine i prilozi sa detaljnijim informacijama o važnim aspektima rada IRK: prikaz podrški detetu iz sistema obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, predlog pilotiranog formata za izveštavanje IRK i informacije o usluzi lični pratilac deteta. 

Dodatna podrška detetu i učeniku je informacija (liflet) prvenstveno namenjena roditeljima i starateljima o dodatnoj podršci deci i postupku procene potreba za ovom podrškom, za koji su nadležne IRK. Lokalne samouprave i IRK mogu koristiti elektronsku verziju ove informacije (lifleta) za štampanje i deljenje roditeljima, starateljima i drugim zainteresovanim licima.

Preuzmite Vodič za interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku (pdf, 13,7 MB)

Preuzmite Liflet za roditelje/staratelje „Dodatna podrška detetu i učeniku” na srpskom i romskom jeziku(pdf, 0,4 MB)
Preuzmite Liflet za roditelje/staratelje „Dodatna podrška detetu i učeniku” na mađarskom jeziku (pdf, 3,4 MB)