Projekti

Ciljevi projekta: Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije (NARNS) učestvuje u uspostavljanja dijaloga između civilnog i javnog sektora u okviru projekta „Dijalog promena: Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti“ koji je Beogradska otvorena škola pokrenula sa devetnaest partnerskih organizacija. U oviru programa, NARNS će sprovoditi projekat „Od igre do knjige - doprinos uspešnoj tranziciji iz predškolske ustanove u osnovnu školu“.
Donator: Evropska unija
Partner: Beogradska otvorena škola
Trajanje: avgust 2021. - jul 2022. godine

Ciljevi projekta: Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije NARNS zajedno sa Nemačkim informativnim centrom za migracije, stručno obrazovanje i karijeru DIMAK sprovodi program „Podrška integraciji dece u obrazovni sistem Srbije“ namenjen deci i roditeljima koji se suočavaju sa izazovima tokom školovanja, a pre svega deci i roditeljima koji su povratnici iz Nemačke i drugih zemalja, pripadnicima romske nacionalne manjine, deci iz materijalno osetljivih porodica, odnosno svoj deci koja su u riziku od ranog napuštanje školovanja i njihovim porodicama. Projekat podržava osobe koje su readmisijom vraćena u Srbiju u segmentu ostvarenja prava na školovanje dece i pružanja pomoći u procesu priznavanja stečenih diploma ili uverenja o nivou obrazovanja u inostranstvu. Program se sprovodi u saradnji sa klubovima roditelja i nastavnika, obrazovnim koordinatorima i pedagoškim asistentima u 5 gradova, u: Beogradu, Zrenjaninu, Kraljevu, Leskovcu i Novom Pazaru.
Donator: Projekat se realizuje u okviru globalnog programa „Migracije za razvoj” (PME) koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), a finansira nemačko Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Program je deo šire inicijative “Povratak u nove šanse” nemačkog BMZ.
PartnerDIMAK SrbijaTrajanje: oktobar 2020 - novembar 2021. godine

Ciljevi projekta: Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnina - NARNS u partnerstvu sa Grupom MOST sprovodi projekat koji ima za cilj unapređenje kvaliteta, dostupnosti i pravednosti nastave na daljinu, kroz razvoj kompetencija nastavnika i roditelja kao kreatora bezbednog, pristupačnog okruženja za obrazovanje sve dece.
DonatorFondacija za otvoreno društvo (FOD)
PartnerGrupa MOST

Trajanje: jun 2020 - jun 2021. godine

Ciljevi projekta: Nastavak saradnje i razvoj programa kojim bi Klubovi u saradnji sa školama i lokalnim samoupravama podigli kapacitete škola i lokalnih zajednica za inkluzivni pristup nastavi.
Donator:
Partner:

Ciljevi projekta: Jedanaest roditelja je prošlo trening za trenere (TOT) i realizovalo obuke u deset gradova. Za sada je obučeno oko 2.000 roditelja učenika osnovnih škola.
Donator: Save the Children

Donator: Fondacija za otvoreno društvo (FOD)

Izgradnja kapaciteta obrazovnih institucija u Republici Srbiji za pisanje projekata i korišćenje potencijalnih izvora finansiranja za unapređenje kvaliteta, pravednosti i efikasnosti rada, 2019. Ciljevi projekta: Obrazovne institucije su, kako naziv projekta govori, podizale kapacitete nastavnika i uprave da apliciraju na projektne pozive. Održano je ukupno 11 obuka na teritoriji cele Srbije, u kojima je obučeno oko 350 polaznika iz više od 55 obrazovnih institucija.
Donator: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU)

Donator: Fondacija za otvoreno društvo (FOD)
Nastavak projekta, tokom proleća 2019. godine podržalo MPNTR.