Naši aktuelni projekti

Arhiva naših završenih projekata

Ciljevi projekta: Jedanaest roditelja je prošlo trening za trenere (TOT) i realizovalo obuke u deset gradova. Za sada je obučeno oko 2.000 roditelja učenika osnovnih škola.
Donator: Save the Children

Donator: Fondacija za otvoreno društvo (FOD)

Donator: Fondacija za otvoreno društvo (FOD)
Nastavak projekta, tokom proleća 2019. godine podržalo MPNTR.