Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju osnovana je 2010. godine u cilju dodatne podrške u razvijanju prakse dostupnog, kvalitetnog i pravednog obrazovanja za svu decu, sa posebnom pažnjom i brigom za decu iz osetljivih društvenih grupa. Mrežu je osnovalo Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja i ona pokriva čitavu teritoriju Republike Srbije. Više o aktivnostima Mreže možete saznati ovde

Primere dobre prakse u radu sa decom iz osetljivih grupa možete naći ovde.

Na sajtu Mreže dostupan je i Priručnik za prilagođavanje pristupa obrazovanju učenika iz osetljivih grupa sa primerima dobre prakse (autorke Milena Jerotijević i Snježana Mrše) koji nudi praktične ideje i postupke koji mogu da budu korisni prilikom planiranja i sprovođenja inkluzije u vaspitno-obrazovnom radu. Namenjen je prvenstveno nastavnicima, ali i svim onima koji su zainteresovani da daju svoj doprinos u ostvarivanju prava na kvalitetno, dostupno i pravedno obrazovanje za svu decu.