Studija o dostupnosti stručne podrške i znanja u oblasti asistivnih tehnologija u obrazovnom sistemu u Srbiji 2016.

Studija o dostupnosti stručne podrške i znanja u oblasti asistivnih tehnologija u obrazovnom sistemu u Srbiji 2016.

Izdavač: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
Autori: Aleksandar Bogdanović i Dejana Razić-Ilić 

Asistivna tehnologija (AT) je zajednički naziv za asistivna, adaptivna i rehabilitaciona sredstva za osobe sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koji takođe obuhvata i proces izbora, pronalaženja i korišćenja tih sredstava. AT obuhvata instrumente, aparate, sredstva i uređaje koje učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koriste da bi obavili zadatke koje inače ne bi mogli da obave. Uz to, AT obuhvata i alatke pomoću kojih oni takve zadatke mogu da obave lakše, brže i bolje. Instrumenti mogu da budu industrijski proizvodi ili alatke iz domaće radinosti — od jednostavnih hvataljki za olovku do skupe opreme kao što su računari.

U prilagođena nastavna sredstva i AT spadaju:

  • upotreba alternativnih načina i sredstava komunikacije — sličice, crteži i fotografije, 
  • predmeti, 
  • prilagođen raspored časova, 
  • poseban način obeležavanja mesta u učionici, 
  • poseban način obeležavanja prostora za radni materijal, 
  • poseban način obeležavanja mesta za odlaganje završenih radova i sl., 
  • računari, prilagođene tastature, ekrani na dodir, prilagođeni miševi, posebni programi za AT, 
  • kao i prilagođavajući programi za računare, tajmeri i satovi, čitači, sintetizatori teksta u govor, diktafoni i ostalo.

Pristupačno okruženje je jedan od ključnih elemenata u ostvarivanju ravnopravnosti kako bi se osobama sa smetnjama u razvoju i invaliditetom osigurali ravnopravan pristup i učešće u društvu i puno ostvarenje sopstvenih potencijala.

Asistivne tehnologije i pomagala u obrazovanju, pored nesumnjive važnosti podrške koju nastavnik pruža učeniku, omogućavaju osobama koje ih koriste veći stepen nezavisnosti i samostalnosti. One predstavljaju ključni faktor u inkluzivnom pristupu obrazovanju i prevazilaženju svih barijera, jer omogućavaju pristup sadržajima koji bi im bili potpuno nedostupni ili teško dostupni bez upotrebe pomagala. 

U cilju ravnopravnog učešća u obrazovanju, tržištu rada i društvu uopšte jasno je koliko je bitno obezbediti deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom pravovremeni pristup adekvatnim AT. Međutim, postoje brojne prepreke koje čine da su AT nedostupne velikom broju dece, a koje bi uspostavljanjem resursnih centara za AT mogle da budu prevaziđene.

Ova studija je sprovedena na zahtev Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije sa ciljem da pruži uvid u postojeće stanje stručne podrške i znanja iz oblasti AT u obrazovnom sistemu u Srbiji, kao i preporuke za uspostavljanje efikasne mreže resursnih centara za AT. Izradu studije podržao je Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). 

Preuzmite Studiju o dostupnosti stručne podrške i znanja u oblasti asistivnih tehnologija u obrazovnom sistemu u Srbiji 2016. (pdf, 1,5 MB)