Diskriminacija? Ne u mojoj školi! Jedna škola za sve!

Diskriminacija? Ne u mojoj školi! Jedna škola za sve!

Izdavači: Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM i Beogradski centar za ljudska prava, 2012.

Priručnik „Diskriminacija? Ne u mojoj školi! Jedna škola za sve!“ namenjen je učenicima srednjih škola, njihovim roditeljima i svima onima koji žele da se bolje upoznaju sa problemom diskriminacije. 

Diskriminacija je ozbiljan problem u društvu, javlja se u svakodnevnom životu u različitim situacijama: u školi, na radnom mestu, u tržnom centru, bioskopu, javnom prevozu... Priručnik će vam pomoći da se bolje upoznate sa oblicima diskriminacije i načinima rešavanja ovih problema.

U priručniku ćete saznati:

  • Šta je diskriminacija?
  • Koje su srodne pojave diskriminaciji i zašto ona nastaje?
  • Kako su diskriminacija i nasilje povezani?
  • Kako se može desiti da nismo svesni da naše reči i postupci nekoga povređuju?
  • Kako naći rešenja za slučajeve diskriminacije?
  • Kako, zašto i kada se obratiti nastavniku, razrednom starešini i direktoru škole?
  • Kako, zašto i kada se obratiti prosvetnoj inspekciji?
  • Kako, zašto i kada se obratiti Povereniku za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitiniku građana?
  • Kako pokrenuti postupak pred sudom u najtežim slučajevima?

Preuzmite priručnik Diskriminacija? Ne u mojoj školi! Jedna škola za sve! (pdf, 3,4 MB)