„On a plate” – kratka priča o privilegijama

„On a plate” – kratka priča o privilegijama

Izvor: The Wireless NZ

Jedna od najvećih zabluda koju u današnje vreme imamo jeste da je za uspeh u životu odgovoran isključivo sam pojedinac, tj. trud i rad koji ulaže u postizanje uspeha. 

Iako je to delimično tačno (važno je da se trudimo da bismo uspeli), ovo uverenje je potencijalno opasno zato što zanemaruje činjenicu da svi mi u životu imamo različite STARTNE POZICIJE i da uspeh u životu u velikoj meri zavisi od početnih pozicija i privilegija koje imamo tokom odrastanja (a kojih često nismo ni svesni). 

Ovaj strip na veoma jasan način ilustruje različite startne pozicije i pogrešna uverenja o tome da smo mi sami JEDINO odgovorni sa uspeh/neuspeh u životu.