Promocija i zaštita prava dece sa smetnjama u razvoju

Promocija i zaštita prava dece sa smetnjama u razvoju

Inicijativa za Inkluziju „VelikiMali” od svog osnivanja radi na promociji i zaštiti prava dece sa smetnjama u razvoju u skladu sa Konvencijom UN o pravima deteta. 

Na sajtu Inicijative, nalaze se audio i vizuelni materijali koji govore o različitim aspektima inkluzivnog obrazovanja (velikimali.org/index.php/biblioteka/audio-i-video), kao i štampani materijali (priručnici) koji se bave problemima inkluzije, diskriminacije, pravima deteta, deinstitucionalizacije, lokalnih servisa podrške i sl. koji su, ili nastali u okviru Inicijative (velikimali.org/index.php/biblioteka/literatura/izi-velikimali), ili su preuzeti iz drugih izvora (velikimali.org/index.php/biblioteka/literatura/drugi-izvori).