Radio Beograd 2: Škola i život ‒ putevi koji se ne ukrštaju

Radio Beograd 2: Škola i život ‒ putevi koji se ne ukrštaju

Najkritičniji su nastavnici. Oni ocenjuju da je obrazovanje degradirano, da je izgubilo smisao, zastarelo i da deca ne stiču funkcionalna znanja. Direktori škola kažu da je nastavnički kadar sve lošiji, a glavni problem je nemotivisnost nastavnika i da oni sve češće odlaze iz škola u privredu, gde su veće plate i manji stres. Roditelji ističu da deca nisu motivisana da uče, ne znaju kako se uči, pa uče napamet, samo za ocenu, a školsko znanje i stvaran život su za njih dva koloseka koja se nigde ne seku. O stavovima roditelja, nastavnika i direktora škola o kvalitetu obrazovanja u Srbiji, u emisiji govore:

Dragana Đurić, v.d. direktora NARNS-a


Branka Bešlić, direktor OŠ „Ivan Goran Kovačić”, Subotica


Danijela Tasić, roditelj, Gradski klub roditelja i nastavnika, Niš.


Autorka i voditeljka emisije je Dijana Ivanović

Poslušajte emisiju Rečeno i prećutano.

Izvor: Rečeno i prećutano, Radio Beograd 2, jun 2023. godine