Okvir nacionalnog kurikuluma – Osnove učenja i nastave, smernice i vodič za primenu

Okvir nacionalnog kurikuluma – Osnove učenja i nastave, smernice i vodič za primenu

Izdavač: Razvionica, 2011.

U ovom materijalu, koji je nastao kao rezultat aktivnosti u projektu Razvionica i u kontekstu izrade radnog nacrta za dokument Okvir nacionalnog kurikuluma, mogu se naći opisi svih najvažnijih elemenata koji doprinose kvalitetu i uspehu obrazovanja kakvo je potrebno u 21. veku.

Vodič je prvenstveno namenjen nastavnicima i školama. Ali njegova svrha se nije i ne može ni biti u potpunosti ispunjena ako ga ne upoznaju i roditelji. Najpre zato što je to uslov za uzajamno razumevanje i pretpostavka na kojoj počiva mogućnost saradnje roditelja i nastavika, porodice, škole i šireg okruženja u cilju stvaranja maksimalno povoljnih uslova za razvoj i učenje svakog deteta. Osim toga omogućava da roditelji bolje poznaju i u većoj meri razumeju svakodnevna dešavanja u učionici i da u većoj meri budu njihov kontruktivni činilac. Najzad i zato što je osnova cele ideje kojom se Vodič rukovodi da se učenje odvija u školi, u procesu nastave, što predstavlja jedan od neposrednih interesa roditelja i što bi trebalo da bude primarni zadatak škole. 

Mnogi elementi uključeni u ovaj Vodič poznati su nastavnicima i roditeljima u mnogim školama u našoj zemlji. Dakle, nema nikakvog otkrovenja, čarolije niti čarobnog štapića koji do sada niko nije koristio. Ono što, međutim, zaista predstavlja novinu jeste okupljanje svih tih elemenata u zajednički okvir i njihova primena u ostvarivanju zajediničkih ciljeva. Evo jednog od mnogih mogućih primera. Inkluzivni pristup je ušao u mnoge naše škole, a nastavni programi na osnovu kojih se u školama radi su izrađeni pre nego što se to dogodilo, pa nisu ni mogli da uvaže zahteve koje inkluzija postavlja. Inkluzija je jedan od elemenata kvalitetnog obrazovanja, a kvalitetno obrazovanje je temeljac obrazovanja za 21. vek.

Svi primeri dobre prakse koji ilustruju sva glavna opredeljenja izneta u radnom nacrtu dokumenta Okvir nacionalnog kurikuluma – Osnove učenja i nastave i u ovom Vodiču nastali su u našim školama. Njihovi tvorci i realizatori su naši nastavnici i učenici koji pokazuju da efikasno i kvalitetno učenje za potrebe izmenjenog, nepredvidivog sveta u 21. veku nije toliko udaljeno od naših učionica kako se ponekad čini. Posebno ako se za njega osigura makar i minimum potrebnih uslova.

U Vodiču se nalaze opisi glavnih obrazovnih ideja koje su konkretizovane i dovedene u vezu sa svakodnevnom školskom praksom. U njemu se ideje i prakse prelamaju kroz niz pitanja među kojima su i pitanja kako da motivišemo učenike, podržimo učenje i osposobimo učenike za celoživotno učenje, kako da pratimo i vrednujemo učenje, kako da škola bude dobro mesto za učenje, kako da sarađujemo sa roditeljima i sl.

Preuzmite vodič Okvir nacionalnog kurikuluma – Osnove učenja i nastave, smernice i vodič za primenu(pdf, 4,8 MB)