Intersektorska podrška za inkluzivno obrazovanje (predlog praktične politike)

Intersektorska podrška za inkluzivno obrazovanje (predlog praktične politike)

Izdavač: Mreža organizacija za decu Srbije – MODS, 2015.
Autori: Dragica Miražić-Nemet i Saša Stefanović

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS formirana je sa ciljem da svojim delovanjem doprinese ostvarivanju prava, unapređivanju položaja i poboljšanju kvaliteta života dece u Srbiji.

MODS vidi obrazovanje zasnovano na inkluzivnim principima kao ključno za socijalnu uključenost dece i društvenu koheziju, pa je zato jedan od prioriteta Mreže povećanje dostupnosti kvalitetnom obrazovanju deci iz osetljivih grupa.

U okviru datog predloga praktične politike, MODS razmatra postojanje intersektorskog planiranja, povezivanja i iskorišćenosti postojećih resursa u obezbeđivanju podrške inkluzivnom obrazovanju. 

Na osnovu sprovedene analize postojeće prakse u različitim lokalnim zajednicama, u ovom dokumentu date su preporuke i smernice za razvijanje i unapređivanje planiranja i pružanja adekvatne intersektorske podrške u lokalnoj zajednici, kako bi sva deca bila uključena u obrazovno-vaspitni sistem koji je pravedan, zasnovan na inkluzivnim principima i koji obezbeđuje kvalitetno obrazovanje za sve.

Preuzmite dokument Smernice za planiranje i pružanje adekvatne intersektorske podrške za inkluzivno obrazovanje u lokalnoj zajednici (predlog praktične politike) (pdf, 2,4 MB)