Kvalitet obrazovanja

O pravilnicima

Zakon ne može da sadrži apsolutno sve detalje koje je potrebno definisati da bi ono što zakon reguliše moglo da funkcioniše na regularan način. To, u ime zakona, regulišu pravilnici.

[ Pročitaj više ]

O istraživanjima kvaliteta obrazovanja

O kvalitetu obrazovanja se sve manje zaključuje na osnovu utisaka, ličnih stavova i uverenja, a sve više na osnovu objektivnih pokazatelja do kojih se dolazi istraživanjima i analizom rezultata istraživanja. Najkorisniji i najpouzdaniji su nalazi koji nisu parcijalni i izolovani, a do takvih se dolazi istraživanjima koja se sprovode na nacionalnom nivou i učešćem u međunarodnim istraživanjima.

[ Pročitaj više ]


Pomozite nam da zajedničkim snagama iniciramo promene u obrazovanju i rešavamo probleme.

REGISTRUJTE SE »

Registracija je besplatna i jednostavna. Postupak traje samo nekoliko sekundi.

Ona vam omogućava da učestvujete u diskusijama na forumu, pristupite materijalima i sadržajima koji su dostupni samo registrovanim članovima, zatražite pomoć i savete od stručnjaka i pokrećete inicijative za bolje obrazovanje u svom okruženju.