Zaključci prvog sastanka Radne grupe za suzbijanje i prevenciju nasilja u školama

Zaključci prvog sastanka Radne grupe za suzbijanje i prevenciju nasilja u školama

Prisutni:

 1. Ana Brnabić, predsednik Vlade
 2. Nebojša Stefanović, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova
 3. Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 4. Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 5. Radomir Ilić, Ministarstvo pravde
 6. Katarina Tomašević, Ministarstvo unutrašnjih poslova
 7. Tatjana Matić, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
 8. Slađana Đukić, Ministarstvo zdravlja
 9. Gordana Gavrilović, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 10. Ljiljana Lončar, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 11. Snežana Klašnja, Ministarstvo omladine i sporta
 12. Nevena Praizović, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
 13. Regina De Dominicis, UNICEF
 14. Tanja Ranković, UNICEF
 15. Igor Jurić, Fondacija „Tijana Jurić“
 16. mr Valentina Ilić, Predsednik, Sindikat obrazovanja Srbije
 17. Vesna Vojvodić Mitrović, Granski sindikat prosvetnih radnika „Nezavisnost“
 18. Joca Kopčić, Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije
 19. Sofija Mandarić, Sindikat radnika u prosveti Srbije
 20. Aleksandra Martinović, Udruženje „Drug nije meta“
 21. Ivana Milenković, Udruženje „Drug nije meta“
 22. Aleksandar Markov, Forum beogradskih gimnazija
 23. Dragan Vujović, Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika
 24. Stefan Radonjić, Udruženje „ZAJEDNO-Zajednica za afirmaciju jedinstva edukacije i društvenog napretka omladine“
 25. Mina Sovtić, Udruženje „ZAJEDNO-Zajednica za afirmaciju jedinstva edukacije i društvenog napretka omladine“ 

Zaključci

Osnovni cilj rada RG je unapređenje postojećih procesa i uspostavljanje novih mera prevencije i sankcionisanja vršnjačkog nasilja i nasilja prema zaposlenima (od strane učenika i roditelja).

Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje

 • Pristupiće se izmenama Pravilnika shodno zatečenom stanju u praksi – revidiranje načina utvrđivanja nivoa nasilja, reagovanja na nasilje, posebne odredbe za nasilje nad zaposlenima i sl.
 • MPNTR će oformiti tim (uključujući članove RG relevantne za ovo pitanje) i do sledećeg sastanka RG pripremiti nacrt izmena Pravilnika.
 • Na sledećem sastanku RG će se predstaviti predložene izmene Pravilnika u poređenju sa postojećim, kao i procena rezultata i efekata.

Broj stručnih lica u školama

 • Prema postojećim normama, škola sa 32 odeljenja ima pravo na pedagoga i psihologa.
 • MPNTR će izvršiti analizu i predstaviti novi predlog u pogledu broja stručnih lica u školama.

Komunikacija

 • Razvoj posebne veb stranice na nacionalnom nivou, nevezane ni za jedno ministarstvo za zaštitu, podršku i prijavu nasilja.
 • Predložena je nacionalna kampanja koja će uključivati inovativne metode komunikacije sa učenicima (Youtube, Instagram) uz kratke spotove fokusirane na prevenciju i prijavu nasilja.
 • Razvoj aplikacije
 • Kabinet PV će sa MTTT i članovima RG pokrenuti aktivnosti u vezi uapostavljanja nacionalne veb stranice i razvoja aplikacije.

Direktori škola

 • Imajući u vidu odgovornost direktora i važnost njihove uloge kada je reč o procesima koji se sprovode u vezi sa nasiljem u školama, MPNTR će izmeniti Zaključak za obrazovanje RG tako da uključi i organizacije direktora škola.

Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja

 • MINRZS će Strategiju uputiti na mišljenja 20. januara sa ciljem usvajanja početkom februara.

Posebnu pažnju je potrebno posvetiti direktnom radu sa decom (posebno rad sa decom koja nisu prepoznata kao žrtve i decom sa posebnim potrebama)

 • Organizovanja direktnih radionica sa decom, uključujući dramske umetnike koji su njihovi idoli kako bi se kroz kreativni proces identifikovali uzroci nasilja, unutrašnji problemi i radilo na njihovom rešavanju.
 • Dva konkretna slučaja koja su predložena za rad RG od strane MPNTR i Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije će Udruženje „ZAJEDNO“ analizirati do narednog sastanka i kroz rad sa decom predložiti rešenje problema.

Unapređenje položaja nastavnika

 • Pokrenut je proces uvođenja u stalni radni odnos, što će biti praćeno i kroz rad ove RG.

Saveti roditelja

 • MPNTR da revidira njihovu funckciju.

Naredni sastanak RG će se održati u drugoj nedelji februara, što je istovremeno i rok za sprovođenje dogovorenih aktivnosti.