Who rules the schools? – Mapping of the current school governance policies in the 10 countries

Who rules the schools? – Mapping of the current school governance policies in the 10 countries

Izdavač: Network of Education Policy Centers, 2016
Autor: Sergij Gabršček

Ova studija je rezultat opsežnog istraživanja o upravljanju školama u 10 zemalja, među kojima su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Litvanija, Makedonija, Moldavija, Mongolija, Crna Gora i Rusija.

Ona pruža sveobuhvatni uporedni pregled relevantnih zakona, aktera u kreiranju obrazovnih politika, upravljanja na školskom nivou i principima školskog liderstva. Dobre prakse su predstavljene zajedno sa primerima dobrih politika koje nisu primenjene na terenu.

Studija bi trebalo da bude zanimljiva svakome koga zanimaju aktuelne politike upravljanja školama u ispitivanim zemljama i da posluži kao vodič onima koji su zainteresovani za konkretne probleme u vođenju obrazovnih ustanova.

Preuzmite studiju Who rules the schools? (pdf, 1,8 MB)