What Students Know and Can Do: Student Performance in Mathematics, Reading and Science - PISA 2012

What Students Know and Can Do: Student Performance in Mathematics, Reading and Science - PISA 2012

Izdavač: The OECD Programme for International Student Assessment (PISA), 2013.

U ovom dokumentu su predstavljeni rezultati svih zemalja koje su učestvovale u PISA 2012, prikazani za sva tri glavna istraživačka domena – čitalačku, matematičku i naučnu pismenost.

Prikazani rezultati mogu da se prate u odnosu na OECD prosek za svaki domen, kao i promene postignuća u odnosu na prethodni istraživački turnus. Pošto se istraživački domeni najčešće prikazuju svaki za sebe, komparativni prikaz svih rezultata možemo dobiti uglavnom ako ga sami napravimo.

Ova tabela šredi trud onima koji bi bili spremni da ga ulože kako bi imali relativno upotpunjenu, lako čitljivu i informativnu sliku glavnine jednog istraživačkog turnusa.

Preuzmite tabelu Student Performance in Mathematics, Reading and Science (pdf, 1 MB)