Vodič: Primena pravilnika o informisanju i pravilnika o participaciji učenika u okviru časa odeljenskog starešine

Vodič: Primena pravilnika o informisanju i pravilnika o participaciji učenika u okviru časa odeljenskog starešine

Izvor: Projekat „Obrazovanje za prava deteta”

OŠ „Jovaj Jovanović Zmaj“ i UG „Nexus“ Vranje, izradili su „Vodič za odeljenjske starešine i vršnjačke medijatore – primena Pravilnika o informisanju i Pravilnika o participaciji učenika u okviru časa odeljenjskog starešine“.  Vodič je nastao kao aktivnost iz trogodišnjeg akcionog plana kreiranog po primeni Indikatora ostvarenosti prava deteta u obrazovanju (Indeksa), u okviru projekta „Obrazovanje za prava deteta“.

Sadržaj koji je obuhvaćen Vodičem nastao je iz potrebe pružanja podrške odeljenjskim starešinama i vršnjačkim edukatorima u razumevanju i primeni Pravilnika o informisanju i Pravilnika o participaciji učenika kao i transfer stečenih veština i znanja na učenike različitih uzrasta u osnovnoj i srednjoj školi.

Predlog skica aktivnosti osmišljen je tako da su pojedini delovi Pravilnika o informisanju i Pravilnika o participaciji učenika predstavljeni u vidu scenarija za radionice, dok su određeni delovi operacionalizovani u vidu kratkih uputstava a predstavljaju sadržaj koji bi trebalo obraditi na časovima odeljenjskog starešine.

Pri osmišljavanju Vodiča, radionice su primenjivane u praksi i vođeno je računa da mogu biti realizovane za jedan ili dva školska časa u zavisnosti od uzrasta učenika i specifičnosti svakog odeljenja.

Dobit od ovako realizovanih časova odeljenjskog starešine je višestuka: ovo je mogućnost da učenici u odeljenju budu informisani o svojim pravima i steknu veštine participacije u svim oblastima života i rada škole; vršnjački edukatori uče i primenjuju stečena znanja i veštine; odeljenjske starešine imaju priliku da potvrde i razvijaju kompetencije u oblasti prava deteta.

Preuzmite Vodič za odeljenske starešine i vršnjačke medijatore – primena pravilnika o informisanju i pravilnika o participaciji učenika u okviru časa odeljenskog starešine (pdf, 0,6 MB)