Upoznajte Gradski klub roditelja i nastavnika Zrenjanin

Upoznajte Gradski klub roditelja i nastavnika Zrenjanin

Gradski klub roditelja i nastavnika ”Sinapsa” Zrenjanin osnovan je 2016. godine. U udruženju je aktivno oko 30 članova/ica i programe sprovodi u pet školskih klubova roditelja i nastavnika (ŠKRN). ŠKRN su osnovali školski odbori u navedenim školama i plan njihovog rada je obuhvaćen godišnjem planom rada škole i aktivni su u sledećim školama u Zrenjaninu:

- OŠ „Petar Petrović Njegoš“, aktivno 10 zaposlenih i 12 roditelja

- SŠ Zrenjaninska gimnazija, aktivno 6 zaposlenih i 4 roditelja

- Muzička OŠS „Josif Marinković“, aktivno 5 zaposlenih i 3 roditelja

- SŠ HPTŠ “Uroš Predić“, aktivno 3 nastavnika i 3 roditelja

- OSŠ „9. Maj“ koja obrazuje i vaspitava učenike/ce sa invaliditetom/hendikepom, aktivno 12 zaposlenih i 6 roditelja.

Udruženje sprovodi projekte o ranoj pismenosti, tranziciji učenika/ca iz nižeg u viši nivo obrazovanja, te pruža podršku integraciji dece u obrazovni sistem, radi na osnaživanju NEET mladih (koji nisu ni u sistemu školovanja, niti neformalnog obrazovanja). Osim toga, bavi se temama kao što su pozitivno roditeljstvo, bezbednost dece na internetu, medijska pismenost, negovanje interkulturalnosti i  multikulturalnosti u obrazovanju, prevencija ranog napuštanja školovanja i rodna ravnopravnost. 

"Organizujemo i likovne i kreativne radionice sa učenicima/cama. U srednjim školama SŠ Zrenjaninskoj gimnaziji, muzičkoj OŠS „Josif Marinković“, SŠ HPTŠ “Uroš Predić“ organizujem programe prevencije napuštanja školovanja, upoznavanje sa zanimanjima i likovne konkurse. Ovi programi uključuju i mlade koji se školuju i obrazuju uz podršku (IOP1 i IOP2)", ističe Ivana Branković, lokalna koordinatorka ovog kluba.

"U SŠ Zrenjaninskoj gimnaziji realizujemo programe Učenički klub "Pikaso" i Mala galerija, a u OŠS „Josif Marinković podržavamo rad Omladinskog orkestra "Frenk sinatra". U okviru programa koje sprovodimo kroz rad ŠKRN organizovane su radionice, javni događaji – sportski dan, tribine i edukacije, za učenike/ce, roditelje i nastavnike/ce u navedenim školama. Tokom godine u školama organizujemo projekcije filmova i razgovore, akcije sadnje, ekološke i participativne radionice (radionice u  čijem izboru i prezentaciji tema učestvuju učenici/ce). Teme radionica  su fotografija, bezbednosti dece na internetu, slovodno vreme, zdravlje i kultura i umetnost. Takođe organizujemo i programe koji se bave prevencijom trgovine ljudima, prevencijom nasilnog ponašanja i asertivnom komunikacijom, prevencijom rizičnog i autodestruktivnog ponašanja i medijskom pismenošću. Zainteresovanim učenicima/cama dajemo podršku u realizaciji ličnih projekata, a učenicama romske nacionalnoti podršku da nastave dalje školovanje" sa ponosom kaže Ivana.

Neke od aktivnosti možete pogledati na Fejsbuk stranici ovog kluba i uključiti se u aktivnosti:

Tale - radionica u muzeju:

https://www.facebook.com/1724989584425380/posts/3084481485142843/

Završna izložba u maloj galeriji u Zrenjaninskoj Gimnaziji, 22. jun:

https://www.facebook.com/1724989584425380/posts/2990801157844210/?sfnsn=mo

Recikliraj pa se igraj:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4285890714871429&id=597066303753907&sfnsn=mo

Školski klub roditelja i nastavnika "OŠ P.P. Njegoš" nastavnica Ljiljana Janku je ugostila udruženje, članicu NARNSa:

https://www.facebook.com/1724989584425380/posts/3056316157959376/?sfnsn=mo

Radio amateri u okviru "Dečije nedelje":

https://www.facebook.com/1724989584425380/posts/3084454621812196/?sfnsn=mo

Sadnja, prvi deo:

https://www.facebook.com/1724989584425380/posts/2937884346469225/?sfnsn=mo

Sadnja, drugi deo:

https://www.facebook.com/1724989584425380/posts/2939163173008009/?sfnsn=mo

Dan Roma u OŠ "P. P. Njegoš":

https://www.facebook.com/1724989584425380/posts/2934948420096151/?sfnsn=mo

Dan Roma u OŠ "9.maj":

https://www.facebook.com/1724989584425380/posts/2934947773429549/?sfnsn=mo

Oslikavanje:

https://www.facebook.com/1724989584425380/posts/2806145579643103/?sfnsn=mo

Pozitivno roditeljstvo:

https://fb.watch/9nr2yYxgdi/

Otvaranje male galerije:

https://www.facebook.com/1724989584425380/posts/2572819886309008/?sfnsn=mo

Radionica "Šta je meni mural":

https://www.facebook.com/1724989584425380/posts/2567718566819140/?sfnsn=mo

Bezbednost dece na internetu:

https://www.facebook.com/1724989584425380/posts/2509758742615123/?sfnsn=mo

Izrada didaktičkog materijala:

https://www.facebook.com/1724989584425380/posts/2309613262629673/?sfnsn=mo

Sportski dan u OŠ "P. P. Njegoš" i saradnja sa vrtićem Bambi:

fb://photo/2111442659113402?set=a.2111435195780815&sfnsn=mo

Dan pešačenja:

https://www.facebook.com/1724989584425380/posts/1981963065394696/?sfnsn=mo

Tranzicija iz osnovne u srednju školu:

https://www.facebook.com/1724989584425380/posts/1924967314427605/?sfnsn=mo

Radionica pomoć u učenju:

https://www.facebook.com/1724989584425380/posts/1895318650725805/?sfnsn=mo.