Uključenost roditelja u rad škola u jugoistočnoj Evropi – Stavovi direktora

Uključenost roditelja u rad škola u jugoistočnoj Evropi – Stavovi direktora

Izdavač: Fakultet za obrazovanje Univerziteta u Ljubljani, 2009.
Autori: Yoon Durbin, Gordana Miljević i Daniel Pop

Ovo je prvo Međunarodno istraživanje direktora škola u jugoistočnoj Evropi (sprovedeno 2008.), u kojem su direktori temeljno anketirani da bi se stekao uvid u interakciju škola i roditelja u celom regionu.

Budući da otkriva dominantne stavove i praksu školskih rukovodstava u regionu, ovo istraživanje, finansirano od strane Programa podrške obrazovanju Instituta za otvoreno društvo i podržano od CEPS-a (Fakultet za obrazovanje Univerziteta u Ljubljani), predstavlja značajan doprinos inicijativi Unapređenja inkluzivnosti i kvaliteta obrazovnih sistema u jugoistočnoj Evropi.

Istraživanje je sprovedeno prevashodno radi boljeg razumevanja prilika koje rukovodstvo pruža roditeljima za učešće u školskom životu i procene nivoa promocije politike jednakih mogućnosti za učešće roditelja u životu škole. U istraživanju su učestvovali direktori škola iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Moldavije, Rumunije i Srbije. U ovim zemljama su u toku 2008. godine obavljena ukupno 2273 direktna jednočasovna razgovora sa direktorima osnovnih škola koje pohađaju učenici uzrasta od 6 do 15 godina. Istraživanju su prethodili: 16 sastanaka fokus grupa sa direktorima, pilot istraživanje konačnog upitnika i veliki zajednički koordinacioni sastanak sa istraživačima iz svih osam zemalja učesnica.

Istaživanje je dalo zanimljive i korisne podatke. Kao najznačajnija otkrića izdvajaju se velika spremnost direktora u svih osam zemalja da uključe roditelje u školski život i njihovo uverenje da takva uključenost može doprineti kvalitetu učenja i školskog okruženja. Istovremeno, rezultati istraživanja pokazuju da se u praksi roditeljima pruža izuzetno malo kvalitetnih prilika za uključivanje u rad škola i njihovo upravljanje.

Ovaj se izveštaj sastoji od tri dela. U prvom delu predstavljeni su ključni nalazi o mogućnostima koje se pružaju roditeljima za učešće u školskim i odeljenskim aktivnostima. Drugi deo predstavlja ocenu prilika koje se pružaju roditeljima za učešće u školskom životu i okolnosti koje ih u tome sprečavaju, pregled trenutne uloge roditelja u upravljanju školama i prepreka u produbljivanju saradnje roditelja i škole. Na kraju izveštaja, direktorima škola i kreatorima obrazovne politike predlažu se mere za poboljšanje dostupnosti obrazovanja svim učenicima.

Preuzmite istraživanje Uključenost roditelja u rad škola u jugoistočnoj Evropi – Stavovi direktora (pdf, 0,8 MB)