The School Principal As Leader: Guiding Schools To Better Teaching And Learning

The School Principal As Leader: Guiding Schools To Better Teaching And Learning

Izdavač: The Wallace Foundation, 2013.

O značaju obrazovnog liderstva ili lidera u obrazovanju sve se više govori i u svetu i kod nas. Profesionalna uloga i obaveza direktora, kao lidera po dužnosti, sve manje podrazumeva ispoljavanje moći i nedodirljivost, a sve više težak i složen profesionalni rad i veliku profesionalnu odgovornost.

Pet ključnih liderskih dužnosti direktora detaljno je opisano u ovoj publikaciji u kojoj se na direktora gleda kao na ključnu figuru u procesu transformacije škole u pravi centar učenja, odrastanja i razvoja. U identifikaciji tih dužnosti glavni oslonac pružaju rezultati istraživanja koji pokazuju da ni jedan školski faktor, uzet pojedinačno i izolovano, nema presudan značaj za popravljanje efekata učenja ili ukupnog stanja u školi. Tek kad deluju u sinergiji, može se očekivati da zaista promene stanje koje želimo da popravimo ili unapredimo. Da bi došlo do sinergijskog delovanja, potrebni su povoljni uslovi. Da bi nastali ti povoljni uslovi, potrebno je da ih neko obezbedi. Ko? Direktor! Ova jednostavna logika vodi u komplikovan zadatak sa kojim se suočava svako ko se danas nalazi na čelu škole, mesta na kome se uči.

Pomenutih pet dužnosti ili, kako ih u ovoj publikaciji nazivaju, ključnih praksi u dobrom upravljanju čini: 

  1. jasna vizija uspeha za sve učenike, 
  2. stvaranje klime pogodne za učenje, 
  3. podrška razvoju drugih kao lidera u školi, 
  4. usavršavanje i poboljšavanje nastave, 
  5. upravljanje ljudima, podacima i procesima koje podržava sve što doprinosi boljitku škole.

Detaljan prikaz načina na koji direktor može da obavlja ove svoje složene zadatke propraćen je nizom primera kao i zapisima razgovora sa uglednim praktičarima, istraživačima ili univerzitetskim nastavnicima, što ovu publikaciju čini dodatno zanimljivom a ono što se u njoj iznosi i tvrdi uverljivim.

Koliko ozbiljno i kako brzo se stvari u obrazovanju menjaju, govori i činjenica da se pre desetak godina o ovim stvarima ili nije govorilo na ovaj način ili se nije govorilo uopšte. 

Preuzmite publikaciju The School Principal As Leader: Guiding Schools To Better Teaching And Learning(pdf, 2,7 MB)