Stručni komentar Pravilnika o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije

Stručni komentar Pravilnika o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije

Izdavač: Službeni glasnik, 2016.

Jedna od suštinskih pretpostavki kvalitetnog obrazovanja jeste isključivanje svakog vida diskriminacije, kako na nivou obrazovnog sistema u celini, tako i u praksi obrazovnih ustanova. 

Zabrana diskriminacije u ustanovama obrazovanja i vaspitanja propisana je članom 44. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Istim članom je predviđeno donošenje podzakonskog akta kojim bi se definisali bliži kriterijumi prepoznavanja oblika diskriminacije.

Pravilnik o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, deteta, učenika ili trećeg lica u ustanovi obrazovanja i vaspitanja stupio je na snagu 12. marta 2016. godine.

Preuzmite Komentar Pravilnika o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, deteta, učenika ili trećeg lica u ustanovi obrazovanja i vaspitanja i sam Pravilnik (pdf, 0,3 MB)