Socijalne uloge roditelja i nastavnika: različitost perspektiva

Socijalne uloge roditelja i nastavnika: različitost perspektiva

Priredila: Dragana P. Breneselović

Teško da ima roditelja ili nastavnika koji se neće složiti da je važno da uzajamno sarađuju. Otkuda onda ponekad tolika napetost, otpor, problemi i uzajamna borba u njihovim odnosima? 

Jedan od razloga leži u razlikama u ulogama koje po prirodi stvari imaju roditelji u odnosu na dete od uloge koju imaju nastavnici. Iz tih razlika proističu i njihova različita očekivanja od uzajamne saradnje i različito značenje koje daju toj saradnji. 

U građenju partnerstva roditelja i nastavnika mora se poći od tih razlika. Nije suština partnerstva da se uzajamno približimo tako što ćemo od roditelja praviti nastavnike i obrnuto, od nastavnika roditelje. Suština je graditi komunikaciju i dijalog koji će nam pomoći da:

  • razumemo da se po prirodi stvari moramo razlikovati,
  • poznajemo i razumemo poziciju druge strane,
  • ne namećemo u našem odnosu perspektivu samo jedne strane, već uzimamo u obzir očekivanja obe strane, usklađujemo ih i gradimo zajedničko razumevanje.

Preuzmite tekst Socijalne uloge roditelja i nastavnika: različitost perspektiva(pdf, 0,5 MB)