Škola bez nasilja – ka sigurnom i podsticajnom okruženju za decu

Škola bez nasilja – ka sigurnom i podsticajnom okruženju za decu

Program „Škola bez nasilja – ka sigurnom i podsticajnom okruženju za decu“  započet je školske 2005/06. godine i sprovodi ga UNICEF u saradnji sa Ministarstvom prosvete i nauke, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom rada i socijalne politike, Savetom za prava deteta Vlade Republike Srbije, Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom omladine i sporta.

Cilj programa je stvaranje bezbedne i podsticajne sredine za učenje, rad i razvoj, a njegovo trajanje nije vremenski ograničeno: program je razvojni i nastoji da postane sastavni deo vaspitnog rada u školama. Program je pre svega namenjen deci, nastavnicima i zaposlenima u školama, ali i roditeljima i čitavoj lokalnoj zajednici. 

Na sajtu www.unicef.rs/skola-bez-nasilja.html možete naći detaljnije informacije o samom projektu, školama u kojima se program implementira, održanim konferecijama o vršnjačkom nasilju (www.unicef.rs/konferencija.html), primerima dobre prakse i školskim vršnjačkim timovima (www.unicef.rs/primeri-dobre-prakse.html), kao i publikacije (knjige, brošure, priručnici, izveštaji o evaluaciji projekta) o vršnjačkom nasilju, oblicima njegovog ispoljavanja i mogućnostima prevencije (www.unicef.rs/publikacije.html).

Knjiga „Nasilje u školama”

Izdavači: Institut za psihologiju i UNICEF Srbija, 2009.
Autor: Dragan Popadić

Knjiga „Nasilje u školama”, autora Dragana Popadića nastala je u okviru ovog programa i predstavlja sveobuhvatnu studiju problema vršnjačkog nasilja.

Autor polazi od definicije pojma školskog nasilja i razlikuje ga od drugih pojmova poput konflikata, anticosijalnog ponašanja, borbenih sportova, igranja nasilnih video-igara i sl. Zatim daje istorijski pregled rasprostranjenosti školskog nasilja (nekad i sada), kao i pregled istraživanja rasprostranjenosti školskog nasilja u zemljama Evrope i sveta. Autor detaljno opisuje uloge u školskom nasilju kao i karakteristike dece koja se u tim ulogama nalaze (žrtva, nasilnik, svedok nasilja). U knjizi su detaljno predstavljeni i teorijski pristupi u objašnjenju uzroka školskog nasilja, kao i načini merenja nasilja, tj. mogućnot za istraživanje ovog fenomena. 

U poslednjem delu knjige autor veoma detaljno daje pregled različitih interventnih i preventivnih mera u borbi protiv školskog nasilja i posebnu pažnju usmerava na različite preventivne programe (namenjene deci i odraslima) za sprečavanje pojave školskog nasilja, kao i procenu efikasnosti tih programa.  

Knjigu možete preuzeti sa sledeće adrese: www.unicef.rs/files/nasilje-u-skolama-za-web.pdf.