Schools for 21st-Century Learners

Schools for 21st-Century Learners

Izdavač: OECD, 2015.
Autor: Andreas Šlajher (Andreas Schleicher)

Ovu publikaciju nije lako čitati. Ne samo zato što je na stranom jeziku, već i zato što se, velikim delom, osvrće i oslanja na rezultate do kojih se došlo kroz nekoliko složenih međunarodnih istraživanja (TALIS 2013 i  PISA 2012). Ali svaki uloženi trud se višestruko isplati, jer se u njoj nalazi vrhunski vođena diskusija na tri krajnje relevantne teme: 

  • efikasno vođenje škole, 
  • profesionalno (samo)pouzdanje nastavnika i 
  • inovativno kreiranje sredine za učenje u XXI veku. 

Ne samo zahtevi savremenog obrazovanja, nego i sve veći stepen samostalnosti škola u prvi plan stavljaju ulogu direktora škole kao onog koji predvodi školu na putu dostizanja očekivanog nivoa kvaliteta i stalnog napredovanja i usavršavanja. Novi momenat, na koji upućuju rezultati istraživanja i sami direktori u svojim profesionalnim razmišljanjima jeste da se moderno rukovođenje ne sastoji u podređivanju onih kojima se rukovodi već, naprotiv, krajnje otvorenoj saradnji sa njima. Direktor koji ne zazire već podstiče liderske kompetencije nastavnika ima u nastavnicima dragocene saveznike i u pametnoj i korisnoj podeli odgovornosti i u naprednom profesionalnom radu na nastavi i sa učenicima.

Sa druge strane, ni nastavnici ne žive i ne rade u vakumu. Na njihov vlastiti doživljaj profesionalne efikasnosti itekako utiče kvalitet školske sredine, odnosi sa kolegama i učenicima, saradnja sa drugim nastavnicima, uvažavanje i povratna informacija o kvalitetu i učincima rada i sl. I TALIS i PISA pokazuju da je obrazovanje najuspešnije tamo gde se ceni i vrednuje nastavnička profesija. A onda je utoliko važnije u kojoj meri je poštuju i cene sami nastavnici. A značaj konstruktivne saradnje sa direktorom dosledno potvrđuju i nalazi da su, tamo gde imaju aktivnog udela u donošenju odluka (ne onih velikih, strateških, već odluka na nivou same škole), nastavnici najzadovoljniji svojim poslom. 

Najzad, o inovacijama. Suština inovacije nije ni u opremi ni u tehnologiji (mada ni jedno ni drugo nije beznačajno), već u takvoj promeni pristupa nastavi i učenju koja će omogućiti da učenici zaista razviju umeća i veštine potrebne u svetu za koji se pripremaju.

Možda nije ni potrebno naglašavati da je izdavač ove publikacije, kao i nekih drugih veoma zanimljivih publikacija koje se mogu videti na ovom sajtu, generalni sekretarijat OECD, a autor jedan od vodećih istraživača obrazovanja i lider u toj oblasti.

Preuzmite publikaciju Schools for 21st-Century Learners: Strong Leaders, Confident Teachers, Innovative Approaches (pdf, 3,3 MB)