Roditelji budućih prvaka u Novom Pazaru spremno dočekuju polazak u prvi razred

Roditelji budućih prvaka u Novom Pazaru spremno dočekuju polazak u prvi razred

Polaskom u školu dete se prilagođava na novo, drugačije okruženje

"Nastavili smo sa realizacijom aktivnosti vezanih za tranziciju dece iz vrtića u školu" sa ponosom ističe učiteljica Zilha Krlić, koordinatorka Gradskog kluba roditelja i nastavnika Novi Pazar. Ona je još ranije pisala o tome na našem veb-sajtu, da je prelazak deteta iz predškolske ustanove (PU) u osnovnu školu (OŠ) važan trenutak za decu, njihove roditelje, ali i za učitelje koji prihvataju novu generaciju prvaka. "Svi se u tom procesu suočavamo sa novim izazovima, zato je za uspešnu tranziciju neophodna saradnja i građenje partnerskog odnosa između porodice, predškolske ustanove i škole jer je detetu potrebna pomoć i podrška svih nas".

Zašto je to tako?

Polaskom u školu, dete se prilagođava na novo, drugačije okruženje, usvaja nova pravila i načine ponašanja, ostvaruje više kontakata sa decom i odraslim osobama. Prelazak u školu zahteva od deteta veću samostalnost, odgovornost i snalažljivost u različitim situacijama sa kojima se susreće. Suočava se sa različitim očekivanjima od starane učitelja, drugara, ali i roditelja. Sve to stvara pritisak na dete koje je naviklo na poznato i mirno okruženje u kome se oseća sigurno i slobodno da uživa u igri i druženju sa svojim vršnjacima.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Više o ovome, čitajte u autorksom tekstu Zilhe Krlić OVDE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U OŠ "Stefan Nemanja" realizovana je prva aktivnost u okviru zajedničkog plana tranzicije dece iz vrtića u školu koji sprovode Predškolska ustanova (PU) Mladost" i OŠ "Stefan Nemanja". Roditelji budućih prvaka imali su priliku da u razgovoru sa učiteljicama i školskim psihologom dobiju odgovore na sva pitanja i nedoumice koje imaju u vezi polaska njihovog deteta u prvi razred. Na sastanku je održano i predavanje o  razvoju rane pismenosti koje je veoma korisno u procesu pripremanja deteta za školu.

Čitajte naše vesti za više informacija o tranziciji dece iz PU u OŠ i u drugim gradovima Srbije.