Radionica Verujemo snažno - čitanje je važno u Gradskom klubu Beograd

Radionica Verujemo snažno - čitanje je važno u Gradskom klubu Beograd

Radionica Verujemo snažno - čitanje je važno održana je u organizaciji Gradskog kluba roditelja i nastavnika Beograd u četvrtak, 1. 6. 2023. godine u biblioteci škole "Nikola Tesla" u Vinči. Radionicu je vodila psihološkinja škole, a učestvovale su bibliotekarka škole, njene dve nastavnice i tri učiteljice, kao i sedam mama. 

Zajedničko svima na radionici bilo je to da veruju u konstruktivno partnerstvo nastavnika i roditelja, ali i da smatraju da je čitanje veoma važno. Takođe se ispostavilo da su sve prisutne mame i nastavnice veoma spremne i da se angažuju da promovišu čitanje među decom i podstaknu ih da prepoznaju lepote i dobiti od čitanja.

Polaznice radionice su radeći u tri grupe formulisale liste knjiga koje školska biblioteka nema, a treba da nabavi. Tu su se u najvećoj meri našle knjige za koje iz ličnog iskustva (sa svojom decom, odnosno svojim đacima) znaju da ih deca rado čitaju i uživaju u njima, ali i knjige za koje one kao roditelji ili nastavnice veruju da je važno da ih deca pročitaju. Na listi je, naravno, i nekoliko knjiga koje su preporučene jer su obeležile detinjstvo onih koje ih preporučuju.

Kako je Udruženje roditelja i nastavnika ”Partenrski za obrazovanje” Beograd u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom roditelja i nastavnika Srbije obezbedilo sredstva da školska biblioteka zaista i kupi knjige koje su na spisku, polaznice radionice su se u velikoj meri bavile i time kako to promovisati među decom i zaista obezbediti da te knjige naši đaci i čitaju. 

Osmislile su nekoliko promotivnih aktivnosti:

- U biblioteci će biti postavljena izložba novih knjiga;

- Predstavnici odeljenja će posetiti izložbu sa zadatkom da pripreme izveštaj za svoje drugare o njoj - da nešto snime, fotografišu, pitaju, zapišu... Njihova uloga biće da na osnovu pripremljenih izveštaja promovišu nove knjige u biblioteci, da to iskoriste kao povod da zainteresuju ostale za čitanje, za saradnju sa bibliotekom, za osnivanje učeničkog čitalačkog kluba...

- Jedna od prisutnih mama koja je grafička dizajnerka napraviće u saradnji sa decom promotivni plakat sa svim novim naslovima "Znaš šta ima novo u biblioteci?"

- Plakat će biti postavljen na ulazima u matičnu i sve tri područne škole;

- Nastavnici će promotivni plakat objaviti na odeljenjskim vajber – grupama tako da ta vrsta promocije stigne do svakog deteta u školi.

U našoj školi se zahvaljujući sjajnoj bibliotekarki već dugo neguje praksa uživanja u čitanju naglas, držanja časova u biblioteci među knjigama, istraživačkog rada na sadržaju bajki...

Verujemo da će nabavka novih knjiga koje su zajedno za decu odabrali njihovi roditelji i nastavnici biti još jedan značajan korak u pravcu negovanja kulture čitanja. Složile smo se da je to način da deci držimo mnoga vrata otvorenim, da je to ulaganje u njihovu pamet i budućnost i da to moramo svi da radimo, a na prvom mestu škola.

Ova aktivnost inspirisala je sve prisutne i da razmišljaju o drugim mogućim vidovima konstruktivne saradnje između zaposlenih u školi i roditelja. Radionica se završila dogovorom da za dve nedelje ponovo sednemo svi zajedno, da dovedemo i neke druge roditelje, odnosno nastavnike, za koje verujemo da bi ih ovakve aktivnosti mogle interesovati i da zajedno porazgovaramo o tome kako da organizujemo klub roditelja i nastavnika naše škole. Svima nam je za to prvi motiv dobrobit dece, ali nam je već posle jednog ovakvog iskustva jasno da i nama odraslima prija da sarađujemo i dogovaramo se u lepoj atmosferi međusobnog uvažavanja i da smo izgleda zaboravili koliko i mi, roditelji i nastavnici, uživamo kad važne stvari radimo zajedno i družimo se.

U sklopu aktivnosti fokusiranih na podizanje kvaliteta obrazovanja u Srbiji u postkovid periodu, Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika je posebnu pažnju obratila na vannastavne aktivnosti. Pored toga što je ovaj oblik rada neophodan segment obrazovnog i vaspitnog uticaja na decu i mlade, to je dobar način za stvaranje kohezije između prosvetnih radnika, roditelja i učenika.