Prve aktivnosti gradskog kluba „Kika“ iz Kikinde

Prve aktivnosti gradskog kluba „Kika“ iz Kikinde

Članice gradskog kluba roditelja i nastavnika Kikinde pod nazivom „Kika“, Jelena Sredić i Nadežda Lazić organizovale su 15. oktobra 2020. godine sastanak sa Kristinom Drljić, direktorkom Predškolske ustanove “Dragoljub Udicki” u Kikindi. Ova aktivnost deo je kampanje javnog zagovaranja o tranziciji dece iz vrtića u škole.

Na sastanku su Sredić i Lazić prezentovale delovanje Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije (NARNS) na nivou države, a zatim i aktivnosti novoosnovanog Udruženja roditelja i nastavnika „Kika“ iz Kikinde, koje je deo Asocijacije, sa željom da uspostave saradnju i krenu sa zajedničkim aktivnostima koje bi olakšale deci period prelaza iz vrtića u škole. Članice „Kike“ iznele su najznačajnije podatke i rezultate istraživanja NARNS-a na temu tranzicije koje su one sprovodile zajedno sa drugim lokalnim gradskim klubovima Asocijacije.

Zaključak sastanka je da je tema tranzicije dece iz predškolskog u školski sistem relevantna za sve aktere i da je potrebno rešavati pitanja koja su se istakla kao problemska datim istraživanjem i zajednički naći sistemska rešenja kako bi deca kada krenu u prvi razred, bila spremna za novu sredinu. Međutim, direktorka predškolske ustanove, Kristina Drljić, iako je izrazila spremnost da podrži kampanju zagovaranja, ipak je navela da zbog pilot projekta koji se odnosi na projektnu nastavu, nije u mogućnosti da aktivno učestvuje.

Članica zagovaračkog tima NARNS-a iz Kikinde, Jelena Sredić istakla je da “sastanak je protekao u prijatnoj atmosferi. Glavni cilj sastanka koji podrazumeva predstavljanje delovanja NARNS-a i predstavljanje novoosnovanog Udruženja roditelja i nastavnika “Kika” u Kikindi je uspešno ostvaren. Rezultati istraživanja su pojašnjeni, direktorka je istakla da je svesna problema u vezi sa tranzicijom, ali da zbog trenutne situacije nije u mogućnosti da se detaljnije posveti istaknutom problemu.” Sredić je izdrazila nadu da će saradnja sa PU “Dragoljub Udicki” biti uspešna čim se ostvare povoljniji uslovi, a redovna komunikacija na relaciji predškolska ustanova - NARNS se nastavlja krajem novembra.

Kampanja javnog zagovaranja na temu tranzicije dece iz predškolskog u osnovnoškolsko obrazovanje se sprovodi na nivou čitave Srbije kroz aktivnosti gradskih klubova roditelja i nastavnika. Do sada je sprovedeno preko 20 aktivnosti širom Srbije, a više o kampanji možete videti i uključiti se putem NARNS veb-sajta i društvenih mreža.