Predstavljanje rezultata istraživanja „Bezbedan internet za celu porodicu” u Nišu

Predstavljanje rezultata istraživanja „Bezbedan internet za celu porodicu” u Nišu

Deca i mladi u sve ranijem uzrastu počinju sa korišćenjem digitalnih tehnologija, pokazalo je istraživanje u okviru projekta „Bezbedan internet za celu porodicu”, koji sprovodi UNICEF uz podršku kompanije Telenor u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Užičkim centrom za prava deteta.

Klub roditelja i nastavnika „Partnerski za obrazovanje” Niš, organizovao je predstavljanje rezultata istraživanja u prostorijama EU-info kutka, uz učešće predstavnika UNICEF-a, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, stručnjaka, vaspitača, učitelja i roditelja dece predškolskog uzrasta. 

Ključni nalazi istraživanja pokazali su da većina dece se sa digitalnim ureč‘ajima susreće u uzrastu od četiri godine. Deca mlač‘eg osnovnoškolskog uzrasta počinju sa oko pet godina, a mlač‘i od pet godina već u trećoj godini života. Sa druge strane, trećina ispitanih roditelja nije dovoljno upoznata sa digitalnim ureč‘ajima kako bi umeli da da ih zaštite od mogućih zloupotreba. Iako se rezultati ovog istraživanja ne mogu generaliziovati na Srbiju imajući u vidu mali uzorak ispitanih, trendovi i nalazi prethodno realizovanih istraživanja pokazuju da deca koriste digitalne ureč‘aje u sve ranijem uzrastu, u Srbiji i u svetu.

„UNICEF je uz podršku kompanije Telenor pokrenuo ovaj projekat kako bismo pomogli da se obezbedi sigurno i stimulativno okruženje koje treba da doprinese smanjenju izloženosti najmlač‘e dece onlajn rizicima. Projekat sprovodimo u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Užičkim centrom za prava deteta. Konkretni ciljevi projekta su obuka učitelja i vaspitača za podizanje svesti i znanja roditelja i dece o rizicima i bezbednom korišćenju interneta, kao i osnaživanje roditelja i dece uzrasta izmeč‘u četiri i osam godina za bezbedno korišćenje interneta. Zahvaljujemo kompaniji Telenor sa kojom partnerski, na ovom projektu, ali i mnogim drugim godinama unazad, gradimo bezbedno internet okruženje za našu decu”, izjavila je Tanja Ranković, rukovoditeljka programa obrazovanja u UNICEF-u.

„Svako četvrto dete u predškolskom uzrastu i više od polovine dece u školskom uzrastu već poseduje jedan digitalni ureč‘aj. Pokušaj da ograniče detetu vreme provedeno na internetu izazvao je sukob sa decom kod dve trećine roditelja, dok se jedna trećina njih sukobila sa decom zbog ograničavanja dostupnog sadržaja na internetu”, navela je dr Dobrinka Kuzmanović, sa Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Prema preporukama stručnjaka deca mlač‘a od dve godine ne bi trebalo da provode vreme ispred TV ekrana, računara, tableta, „pametnog telefona”. Kada je reč o deci predškolskog uzrasta vreme provedeno ispred ekrana bi trebalo da se ograniči na jedan sat. Za decu ovog uzrasta važno je i da digitalne tehnologije koriste kroz igru, uz podršku odraslih – roditelja i vaspitača. Za decu stariju od pet godina, preporuka je da roditelji ustanove jasna pravila i ograničenja kada je reč o korišćenju tehnoloških uređaja.

O ovoj važnoj temi govorila je i, predstavnica našeg kluba u Nišu, Svetlana Medar za NTV. Pogledajte prilog: