Poziv za učešće u obuci za praćenje javnih nabavki

Poziv za učešće u obuci za praćenje javnih nabavki

Koalicija BalkanTenderWatch (BTW, osn. 2012, finansira je EU) bori se protiv korupcije sa namerom da na  Zapadnom Balkanu stvori čvrstu anti-korupcijsku zajednicu. Članice koalicije su Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji, BiH i na Kosovu, Centar za građanske komunikacije - Severna Makedonija, i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) - Crna Gora.

BTW poziva sve organizacije građanskog društva koje su registrovane u Srbiji pre više od godinu dana, neprofitne su, i godišnji prihod im ne prelazi 50.000 EUR, da predlože svoje predstavnike za obuku o praćenju javnih nabavki.

Obuka traje 2 dana (5. i 6. septembar 2019.), organizator pokriva sve troškove. Organizacije potom mogu da konkurišu za sredstva za realizaciju sopstvenih projekata nadzora javnih nabavki.

Popunjen formular za prijavu pošaljite na dsabic@fosserbia.org najkasnije do 19. jula 2019.

Više informacija možete pronaći ovde.