Porodica - sigurno i stimulativno okruženje za decu tokom pandemije

Porodica - sigurno i stimulativno okruženje za decu tokom pandemije

Svi smo svesni da je sigurno i podržavajuće okruženje izuzetno značajno za odrastanje dece. Kada su deca mlađa, pripovedaju im se priče, čitaju knjige, uče se glumi, pevanju, a sa odrastanjem prelazi se na zajedničko učenje, tumačenja, razgovore. Podrška roditelja je veoma važna za uspeh dece u učenju.

U trenutnoj situaciji veoma je značajno stimulativno okruženje i roditeljska podrška. Ukoliko je porodično okruženje više podržavajuće, deca se bolje prilagođavaju na krizu. Deca mogu biti zbunjena, uznemirena, uplašena, sa bezbroj pitanja o trenutnoj situaciji, bolesti, nastavi, nastavku školovanja... Potrebno je odvojiti vreme i razgovarati sa decom tako da se ona osećaju prijatno i imaju poverenja i slobodu da pitaju sve što ih zanima. Deca će svoj doživljaj trenutne situacije formirati na osnovu onog što čuju u medijima, od  drugara, slušajući razgovore starijih, što može da podstakne njihovu maštu, a predstavlja dobar način kako za stvaranje iskrivljene i pogrešne slike o trenutnoj situaciji, tako i za osećaj uznemirenosti i straha. Zato je veoma važno da razgovaraju sa roditeljima. Dozvolite deci da postavljaju pitanja. Informacije koje će im roditelji dati u razgovoru treba da budu prilagođene uzrastu i istinite. Budite iskreni i ako na neka pitanja nemate odgovor to i recite, a potom pokušajte da potražite odgovore. Naglasite im da je u redu i prihvatljivo ako su uplašeni i zbunjeni. Dozvolite im da iskažu svoja osećanja, bez kritike i čuđenja. Svoja neprijatna osećanja podelite sa decom, objasnite ih.

Nedostatak vannastavnih aktivnosti, sportskih i kulturnih sadržaja u školi i okruženju još više je naglasio značaj stimulativnog okruženja u porodici. Pored nastave koja se realizuje (neposredno ili onlajn), važni su i kulturni sadržaji. Nedostatak kulturnih manifestacija, druženja, vannastavnih sadržaja, smanjuje prilike za učenje. Ličnim primerom podstičite decu da čitaju. Ukoliko roditelji vole da čitaju i čine to pred decom, velika je verovatnoća da će i deca to raditi. Mogu zajedno sa decom da odaberu knjige koje će čitati. Takođe, roditelji mogu da preporuče deci gledanje snimljenih predstava i da se organizuju da u slobodno vreme predstave ili filmove gledaju zajedno sa decom. Možete nakon gledanja istih da povedete razgovor o tome šta ste gledali. Navodite ih da pričaju o onome što su gledali  ili čitali postavljanjem pitanja i (šta im se svidelo, a šta bi oni izmenili da pišu knjigu, kreiraju predstavu ili film i zašto; u čemu se predstava razlikuje od knjige; kakav je njihov doživljaj nakon čitanja i gledanja i sl.). Na taj način deca se uče da iznose svoje mišljenje i  argumente.

Primenjujte zdrave navike u cilju održavanja fizičkog zdravlja. Zbog nemogućnosti bavljenja sportom pri školama i klubovima organizujte dnevne šetnje sa decom po svežem vazduhu i vežbanje. San je veoma važan za normalno funkcionisanje, pa imajte to na umu.

Ne zaboravite da je ova kriza kao i svaka druga prolazna, a kvalitet vremena provedenog sa decom, kao i posvećenost, imaće dugoročne pozitivne efekte.

Autorka teksta

Branka Bešlić, psihologica