Kako do podrške integraciji dece u obrazovni sistem Srbije?

Kako do podrške integraciji dece u obrazovni sistem Srbije?

Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika (NARNS) u saradnji sa Nemačkim informativnim centrom za migracije, stručno obrazovanje i karijeru (DIMAK Srbija) sprovodi projekat «Podrška integracije dece u obrazovni sistem Srbije». Ovaj projekat namenjen je deci i roditeljima koji se suočavaju sa izazovima tokom školovanja, a pre svega deci i roditeljima koji su povratnici iz Nemačke i drugih zemalja, pripadnicima romske nacionalne manjine, deci iz materijalno osetljivih porodica, odnosno svoj deci koja su u riziku od ranog napuštanja školovanja, kao i njihovim porodicama.

Ova inicijativa se sprovodi u okviru globalnog programa «Migracije za razvoj (PME)», koji finansira nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Cilj programa je podrška socijalnoj i ekonomskoj (re)integraciji povratnika i lokalnog stanovništva. Program se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalnom službom za zapošljavanje i Komesarijatom za izbeglice i migracije, kao i relevantnim lokalnim institucijama, partnerima iz privatnog sektora i organizacijama civilnog društva širom gradova i opština u Srbiji.

U okviru projekta, NARNS je oformio lokalne timove u sklopu postojećih gradskih klubova roditelja i nastavnika u Beogradu, Zrenjaninu, Kraljevu, Leskovcu i Novom Pazaru, koji u svojim i obližnjim mestima pružaju raznu vrstu podrške:

  • - Informišu o pravima i mogućnostima i značaju obrazovanja za decu i porodicu;
  • - Pružaju podršku pri upisu u vrtić ili školu;
  • - Dodatnu podršku koje dete može da dobije kako bi uspešno pratilo nastavu (dopunska nastava, časovi srpskog jezika, pripremna nastava za polaganje završnog ispita, itd.);
  • - Dodatnu podršku koju dete i roditelj može dobiti i na koji način je mogu dobiti (afirmativne mere, individualizovana nastava, itd.)
  • - Podršku koju roditelj može da dobije (časovi srpskog jezika, radionice za roditelje na različite teme);
  • - Upoznaju sa aktivnostima klubova roditelja i nastavnika u vrtićima, školama i gradovima kojima roditelji mogu da se priključe;
  • - Podršku za prevođenje i priznavanje svedočanstva ili diplome koje je dete steklo u inostranstvu;
  • - Informišu o potencijalnim zanimanjima za decu i kako da se zaposle;
  • - Podršku za praćenje nastave na daljinu, ukoliko epidemiološke mene nalažu.

Za više informacije i vrstama podrške, bez obzira da li dolazite iz ovih gradova ili drugih mesta, možete se obratiti direktno našim timovima:


NARNS tim u Beogradu:

Zorica Vukajlovic: 064 860 5464, zoca04@gmail.com

Branislav Mitrović: 061 8169 512, branislavmitrovic@yahoo.com

NARNS tim u Zrenjaninu:

Rajka Čekrdžin: 064 418 2527, rajkacekrdzin@gmail.com

Ganimeta Zajnula: 061 3021 682, ganimetazejnula@hotmail.com

NARNS tim u Kraljevu:

Dragana Nikolić Đoković: 063 353 899, dragananikolicdjokovic@gmail.com

Zoran Petrović: 060 33 72 404, rukeprijateljstva.kv@gmail.com

NARNS tim u Leskovcu:

Zoran Ilić: 063 104 3666, ztilic75@gmail.com

Saša Kadrić: 061 2961 299, sasakadric68@gmail.com

NARNS tim u Novom Pazaru:

Zilha Krlić: 064 187 5494, zilha7502@hotmail.com

Irma Rebronja: 064 544 2223, irmarebronja83@gmail.com

NARNS kancelarija:

Telefon: 064 1109 179

E-mail: narnsoffice@gmail.com

Fb: Partnerski za obrazovanje

Tw: @ObrazovanjeOrg

Ln: Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije