PISA 2018 – sekundarne analize

PISA 2018 – sekundarne analize

Međunarodni program procene učeničkih postignuća PISA (Programme for International Student Assessment) najobuhvatnije je međunarodno istraživanje obrazovanja. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) prvi put je pokrenula ovu studiju 1997. godine, a njen cilj je procena kvaliteta, pravednosti i efikasnosti obrazovnih sistema. U PISA studiji 2018. učestvovalo je 79 zemalja iz celog sveta, uključujući Srbiju.

S obzirom da istraživanje PISA prikuplja i obilje drugih, vrlo korisnih, podataka za unapređenje sistema obrazovanja, analizu PISA 2018. je pratio i OECD-FOD „Program vodećeg analitičara“ čiji je zadatak bio analiza drugih podataka koji nisu samo postignuća učenika na šta se najčešće stavlja akcenat. U partnerstvu Fondacije za otvoreno društvo (FOD), Instituta za psihologiju, Zavoda za vrednovanje kvaliteta i Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja (MPNTR) kreiran je izveštaj čiji se sažetak nalazi u prilogu. Kako se deca osećaju? Kako vrednuju školu? Koliko je nasilja? Koliko socijalno ekonomski status utiče na postignuća? Kakve su obrazovne aspiracije i kako su one povezane sa socijalnim statusom učenika? Ovom studijom dobijamo odgovore na ova i druga važna pitanja.

Postignuća i rang Srbije na testiranju nisu najvažnije vesti a ova analiza je važna za Srbiju i obrazovanje u Srbiji. Naime, dodatni podaci omogućavaju da razumemo šta treba promeniti da bi obrazovanje bilo u funkciji ekonomskog i društvenog razvoja zemlje. Zainteresovanost MPNTR za učešće u ovom istraživanju govori o iskrenoj želji da se promene u obrazovanju zasnivaju na relevantnim istraživačkim podacima a ne na impresijama. Takođe, zaključci ove studije naveli su autore da definišu preporuke koje već imaju uticaj na reviziju standarda kompetencija, unapređenje profesionalnog razvoja nastavnika, osavremenjivanje nastave, smanjenje izostanaka učenika, povećanje dostupnosti i kvaliteta ranog obrazovanja, uvođenje nacionalnog testiranja učenika na nižim razredima i najraniju i veću podršku učenicima koji zaostaju.

U prilogu se nalazi PISA 2018. Izveštaj, kao i brošura na mađarsom jeziku, s obzirom da je prvi put jedna manjnska etnička grupa učestvovala u PISA 2018. testiranju.

Preuzmite „PISA 2018 – Izveštaj za Republiku Srbiju” (pdf, 5,1 MB)

Preuzmite „PISA 2018 – Izveštaj za Republiku Srbiju” brošura na srpskom (pdf, 2,5 MB)
Preuzmite „PISA 2018 – Izveštaj za Republiku Srbiju” brošura na mađarskom (pdf, 0,5 MB)