Otvoreni razgovori o prevenciji pušenja kod mladih u Srbiji

Otvoreni razgovori o prevenciji pušenja kod mladih u Srbiji

Izvor: www.espreso.rs

Povodom obeležavanja Svetskog dana bez duvana, u Beogradu su održani edukativni paneli pod nazivom „Otvoreni razgovori – pušenje i mladi”. U pitanju je treći po redu susret eksperata u okviru programa MISIJA: KISEONIK, koji ima za cilj aktivno unapređivanje uslova za prevenciju pušenja kod mladih.

Na događaju je učestvovala projektna koordinatorka Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije Dragana Đurić, kao i relevantni predstavnici zdravstvenih i obrazovnih institucija, kako bi se, kroz razmenu znanja i iskustava, otvorile nove perspektive i strategije u prevenciji pušenja. Kroz tri tematske celine u tri panela, na događaju su obrađena pitanja uticaja duvana na bolesti pluća, problemi ekonomskih aspekata konzumiranja duvana, kao i nove perspektive i pogledi na prevenciju pušenja kod mladih u Srbiji.

Države treba da preduzimaju sve mere koje efikasno i dokazano smanjuju upotrebu duvana, započinjanje pušenja kod mladih osoba i efikasan prekid pušenja, čime se sprečava nastanak teških, često i fatalnih bolesti.

- Te mere podrazumevaju potpunu zabranu pušenja u svim zatvorenim javnim i radnim prostorima, uključujući i sve ugostiteljske objekte, a sve češće i na mestima na otvorenom gde se okuplja veliki broj osoba, kao što su parkovi, dečja igrališta, stadioni i drugo. Sledi značajno povećanje cene cigareta i drugih duvanskih proizvoda, posebno delotvorno kod mladih, potpuna zabrana reklamiranja svih duvanskih i srodnih proizvoda, uvođenje obaveznih slikovnih zdravstvenih upozorenja na svim pakovanjima duvanskih proizvoda, na kojima su prikazane strašne posledice upotrebe duvana, kao i pristupačnost službama za odvikavanje od pušenja. Pored toga, potrebno je zakonski regulisati nove duvanske proizvode, kojih je na tržištu sve više, kao što su elektronska cigareta ili zagrevani duvanski proizvodi. Stalna edukacija mladih na svim nivoima obrazovih ustanova, kao i stanovništva i stalno sprovođenje medijskih kampanja može značajno da smanji upotrebu duvana. Na to Srbiju obavezuje Okvirna konvencija SZO o kontroli duvana koju je ratifikovala, druga strateška dokumenta Ujedinjenih nacija, kao i približavanje zakonskim propisima Evropske unije - objasnila je dr Srmena Krstev, predsednica Republičke stručne komisije za kontrolu duvana. 

I ove godine Svetski dan bez duvana SZO je posvetila štetnom i smrtonosnom uticaju pušenja i izloženosti duvanskom dimu na ljude i to na pluća. Iako je dobro poznato da je duvanski dim veoma opasan uzrok zagađenja vazduha u zatvorenom prostoru, da sadrži više od 7 500 hemijskih materija, od čega su 69 dokazane kancerogene materije i zadržava se u vazduhu i do 5 sati, i dalje veliki broj ljudi puši različite duvanske proizvode. Time se epidemija duvana produžava, a među mladima se svake godine regrutuju novi pušači, po ugledu na starije - svoje roditelje, nastavnike ili medijske ličnosti.

Svetski dan bez duvana ove godine stavlja akcenat na to da različiti načini izlaganja duvanskom dimu utiču na zdravlje pluća ljudi širom sveta, a to se pre svega odnosi na pojavu raka pluća, hronične respiratorke bolesti i tuberkuloze. Prema rečima dr Ike Pešić, šefice kabineta za prevenciju i odvikavanje od pušenja Klinike za pulmologiju KCS, pušenje je glavni uzrok nastanka raka pluća i ono je odgovorno za više od dve trećine smrtnih slučajeva od raka pluća širom sveta.

- Pasivno izlaganje duvanskom dimu kod kuće ili na radnom mestu takođe povećava rizik od raka pluća. Prestanak pušenja može da smanji taj rizik - 10 godina nakon prestanka pušenja rizik se smanjuje za otprilike polovinu u poređenju sa osobom koja puši. Pušenje je takođe vodeći uzrok nastanka hronične obstruktivne bolesti pluća (HOBP), rezultira bolnim kašljem i vrlo mučnim poteškoćama u disanju. Duvanski dim takođe pogoršava astmu koja ograničava aktivnost i doprinosi invaliditetu. Rani prestanak pušenja je najefikasniji tretman u usporavanju progresije HOBP i smirivanju simptoma astme. Važno je istaći i da Tuberkuloza (TBC) oštećuje pluća i smanjuje njihovu funkciju što se dodatno pogoršava pušenjem. Aktivna TBC, u kombinaciji sa štetnim efektima pušenja na zdravlje pluća, značajno povećava rizik od invalidnosti i smrti od respiratorne insuficijencije. Duvanski dim je veoma opasan oblik zagađenja vazduha u zatvorenim prostorijama. Sadrži preko 7 537 hemikalija, od čega je za oko 80 potvrđeno da izazivaju rak. Čak i kada više dim ne vidimo i ne osetimo, on može ostati u vazduhu i do 5 sati - naglasila je dr Pešić.

U Srbiji 11% učenika puši, a više od 60% je svakodnevno izloženo duvanskom dimu na zatvorenim javnim mestima. Ponikao kao odgovor takvom nestimulišućem uticaju okruženja, prošle godine je pokrenut edukativni program MISIJA:KISEONIK.

- Program ima za cilj prevenciju pušenja kod učenika kroz promociju njihovih pozitivnih navika i stavova i realizuje se uz saradnju sa osnovnim školama u celoj Srbiji, Reflektor teatrom iz Beograda i Nacionalnom asocijacijom roditelja i nastavnika Srbije (NARNS). U poslednjih nekoliko meseci obišli smo desetak škola, a kroz naše dvodnevne radionice do sada je prošlo oko 160 učenika uzrasta od 10 do 12 godina. Na radionicama se učenici podstiču da slobodno pokažu svoja interesovanja, da otkrivaju svoje talente, da budu kreativni, da prave zanimljive multimedijalne sadržaje za društvene mreže, da uče i da se igraju. Mi pružamo deci alternativu - kako da provodu svoje slobodno vreme na kreativan način, a ne uz dim cigarete - istakao je Goran Zarić, koordinator programa MISIJA: KISEONIK.