Otvoren konkurs za članove/ice Upravnog odbora

Otvoren konkurs za članove/ice Upravnog odbora

Konkurs za članove/ice Upravnog odbora za dva člana/ice iz redova zajednice Klubova roditelja i nastavnika 

Odlukom Upravnog odbora (UO) od 23. avgusta 2021. godine, raspisuje se konkurs za dva člana/ice Upravnog odbora (UO) iz redova zajednice Klubova roditelja i nastavnika.

Ove godine se navršava četiri godine mandata aktuelnog saziva UO i u skladu sa statutarnim dokumentima NARNS-a, na narednoj Skupštini koja ja zakazana za 23. oktobar 2021. godine, biraće se novi saziv UO koji čine predstavnici nastavničkih i roditeljskih udruženja kao i predstavnici klubova roditelja i nastavnika.

Upravni odbor je izvršni i nadzorni organ Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije, koji prema statutu ima sledeće mandate:

 1. Bira i razrešava predsednika UO;
 2. Predlaže strateške pravce razvoja NARNS-a, politike i programe u cilju sprovođenja ciljeva utvrđenih Statutom i predlaže strateška dokumenta Skupštini;
 3. Predlaže godišnji plan rada i finansijski plan;
 4. Predlaže godišnji izveštaj o radu i godišnji finansijski izveštaj;
 5. Оdlučuje o pokretanju postupaka izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet punopravnih članova NARNS-a ili direktora i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 6. Odlučuje o pokretanju postupaka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, odrešuje posebnog zastupnika NARNS-a za taj postupak;
 7. Bira i razrešava direktora;
 8. Kоntroliše zakonitost rada i finansijsko poslovanje NARNS-a i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Skupštinu;
 9. Оdlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi NARNS-a;
 10. Donosi potrebna normativno-tehnička akta;
 11. Donosi odluke o promeni sedišta organizacije.

Pozivamo zainteresovane kandidate/kinje, poželjno po jednog roditelja/ku i jednog nastavnika/cu iz svakog kluba roditelja i nastavnika, da se prijave najkasnije 15 dana pre izborne skupštine, odnosno do 9. oktobra 2021. godine. Prijava treba da sadrži biografiju kandidata, motivaciono pismo i pismo podrške organizacije članice koju kandidat predstavlja u NARNS-u.

Izbor kandidata obaviće se na Skupštini, tajnim glasanjem, zaokruživanjem broja ispred imena kandidata. Ukoliko dva kandidata/kinje imaju isti broj glasova, glasanje se ponavlja izborom između samo ta dva kandidata/kinje.

Konkursna dokumentacija se podnosi do  9. oktobra 2021. godine na mail adresu narnsoffice@gmail.com.

V.d. direktorke NARNS-a,

Dragana Đurić