Onlajn-tribina „Državna matura – ispit i za roditelje?“

Onlajn-tribina „Državna matura – ispit i za roditelje?“

Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije vas poziva na jednočasovnu onlajn-tribinu „Državna matura – ispit i za roditelje?“ koja će biti održana preko Zum (Zoom) aplikacije u četvrtak,  23. decembra 2021. godine s početkom u 15 časova.

Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije (NARNS), osnovana 2017. godine, krovna je organizacija Gradskih klubova roditelja i nastavnika koji se nalaze pri školama i predškolskim ustanovama u 12 gradova i opština Srbije. Asocijacija je posvećena  unapređenju saradnje i izgradnje kulture uvažavanja među različitim akterima, posebno roditeljima i prosvetnim radnicima, koji zajednički rade na ostvarivanju najboljeg interesa deteta u obrazovanju, gradeći inkluzivan, dostupan i kvalitetan sistem obrazovanja.

Tribina se organizuje sa ciljem potpunijeg informisanja roditelja u vezi sa dizajnom Državne mature, dinamikom predviđenih aktivnosti i mogućnostima koje ova vrsta ispita otvara učeniku. Tribina je prvenstveno namenjena roditeljima učenika osmog razreda osnovne škole, i prvog i drugog razreda srednje škole, ali i prosvetnim radnicima, kako bi dobili sve informacije kada im se obraćaju roditelji kada imaju neko pitanje ili nedoumicu u vezi sa ovom temom. Pored toga, ovo je prilika roditeljima i nastavnicima da postavljaju pitanja i razmene informacije sa ekspertima i donosiocima odluka, naročito imajući u vidu da prva generacija koja polaže maturu jeste generacija učenika koja je srednju školu upisala 2020. godine.

Učesnici tribine su Marija Krneta, rukovodilac grupe za srednje opšte i umetničko obrazovanje,  Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Gregor Mohorič, vođa projektnog tima projekta Državne mature.

Link za Tribinu će dobiti svi koji se prijave preko narnsoffice@gmail.com.

Tribina će početi tačno u 15 časova. Pitanja za govornike možete da pripremite i pošaljete ranije na elektronsku adresu narnsoffice@gmail.com. Tokom trajanja tribine, biće omogućeno neprekidno postavljanje pitanja u čet-boksu. Samim logovanjem na Zum link, smatraće se da dajete dozvolu da se skup na kome učestvujete snima. Tribinu možete i uživo pratiti na našoj Fejsbuk stranici: Partnerski za obrazovanje.