Okvir nacionalnog kurikuluma – Osnovi učenja i nastave (radni nacrt)

Okvir nacionalnog kurikuluma – Osnovi učenja i nastave (radni nacrt)

Izdavač: Razvionica, 2015.

Ovaj dokument bi trebalo da je već poznat velikom broju nastavnika i određenom broju roditelja, jer je prikazivan i diskutovan na obukama tokom realizacije projekta Razvionica, kojima su bili obuhvaćeni svi nastavnici u školama uključenim u ogled i školama vežbaonicama, kao i predstavnici roditelja u školama vežbaonicama. Osim toga, dokument se već mesecima nalazi na sajtu ovog projekta: www.razvionica.edu.rs.

U dokumentu je izneta savremena koncepcija obrazovanja, u kojoj su zastupljeni svi najvažniji elementi kvalitetnog obrazovanja u 21. veku. Neki od njih su u našim školama već uveliko poznati, ali ne kao sastavni deo sistema, već kao pokušaji i nastojanja koja tek treba da zažive na sistemskom nivou. Inkluzija je jedan od primera za to. U dokumetu se i o inkluziji i o drugim sličnim odrednicama sistema govori i s obzirom na iskustva koja su u našim školama o njima već sakupljena.

U okviru poglavlja koje se odnosi na ciljeve i vrednosti u našem obrazovanju, govori se o jednakosti kao i ciljevima i vrednostima pojedinca i društva u celini. Poseban naglasak je na razvoju kompetencija i pomeranju ka integrativnom pristupu nastavi i učenju, umesto insistiranja na predmetnoj isparcelisanosti obrazovnog programa i nastave. Uspostavljanje škole kao centra učenja i razvoja je okosnica ovog dokumenta, a različiti načini i oblici podrške učenju i razvoju neki od njegovih lajt motiva. Uzeti zajedno, svi bi trebalo da osiguraju dobar pravac na putu usavršavanja i unapređivanja naše škole i kvaliteta obrazovanja uopšte. 

Poznavanje ovog dokumenta je značajno za roditelje između ostalog i zato što im omogućava uvid u ono što imaju i razloga i prava da u školi očekuju i zahtevaju za svoju decu. Takođe, jasno je pokazano na koji način roditelji postaju konstruktivni partneri i učesnici u kvalitetnom obrazovanju koje donosi dobit svima – učeniku, porodici, zajednici i društvu u celini.

Preuzmite dokument Okvir nacionalnog kurikuluma – Osnovi učenja i nastave (radni nacrt) (pdf, 1,1 MB)