Okrugli sto „Interkulturalno obrazovanje i razvijanja školskog etosa koji podržava uvažavanje različitosti”

Okrugli sto „Interkulturalno obrazovanje i razvijanja školskog etosa koji podržava uvažavanje različitosti”

Na 67. Kongresu psihologa Srbije, održanom od 22. do 25. maja 2019. godine, organizovan je Okrugli sto „Interkulturalno obrazovanje i razvijanja školskog etosa koji podržava uvažavanje različitosti” koji je okupio eminentne stručnjake iz oblasti interkulturalnog obrazovanja. 

Cilj ovog okruglog stola bio je da kroz diskusiju sa psiholozima praktičarima razmotri doprinos interkulturalnog obrazovanja stvaranju školskog ambijenta koji podržava učenje, uključenost i potpuni razvoj učenika iz različitih kulturnih i etničkih grupa, s posebnim osvrtom na učenike migrante.

Interkulturalno obrazovanje je obrazovanje koje uvažava i podržava različitost u svim oblastima ljudskog života. Putem interkulturalnog obrazovanja podstiče se razvoj interkulturalne osetljivosti i sticanje kompetencija neophodnih za uspešnu interkulturalnu komunikaciju i dijalog.

Pored nastojanja da decu i mlade osposobi za produktivan život u savremenom multikulturalnom društvu, interkulturalno obrazovanje nastoji i da obezbedi jednake obrazovne šanse i podrži školska postignuća svih učenika. Time ovaj vid obrazovanja vodi obrazovnoj i društvenoj inkluziji umesto isključenosti i segregaciji, i doprinosi kvalitetnom obrazovanju za sve učenike. Odnosno, značajna odlika interkulturalnog obrazovanja je da se ono zalaže za ljudska prava, ravnopravnost, jednake mogućnosti, društvenu pravdu i inkluziju, a suprotstavlja se nepravdi, netoleranciji, govoru mržnje, predrasudama i diskriminaciji.

Putem interkulturalnog obrazovanja podstiče se i razvija zajedništvo, uvažavanje, tolerancija i solidarnost između učenika, pripadnika većinske i manjinske zajednice. Kroz učenje o drugima i drugačijim jačaju se pozitivni odnosi i prevladavaju prepreke u interakciji, a ostvaruje se i pravo svakog učenika na različitost i nediskriminaciju. I u školama koje se obično smatraju kulturno „homogenim“ je važno da deca i mladi uče kako da smanje prostor za netrpeljivost, formiranje stereotipa i predrasuda, kako da stvaraju klimu uzajamnog poverenja i kako da kroz dijalog razrešavaju nesporazume i sukobe. Ukoliko se kroz interkulturalno obrazovanje kod dece i mladih ne podstiče sticanje interkulturalne osetljivosti ona su pod rizikom da u svom razvoju ostanu na nekom od etnocetričkih stadijuma, koje odlikuje izbegavanje kulturnih razlika, ili odbrambeni stav prema njima, stereotipno i omalovažavajuće viđenje pripadnika drugih kultura, a u nekim slučajevima nasilničko ponašanje i diskriminacija pripadnika drugih kulturnih grupa.

Uvažavanje različitosti je od posebnog značaja u školi i razredu jer deca i mladi neće biti u stanju da se angažuju u procesu saznavanja i učenja ukoliko njihove bazične socijalne potrebe, kao što su potreba za sigurnošću, uvažavanjem i pripadanjem, prethodno nisu zadovoljene.

Učesnici:

  • Dragana Đurić, Naconalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije; 
  • Jovan Komlenac, Gimnazija „Sava Šumanović”, Šid; 
  • Mirjana Beara, Studijski program za psihologiju Departmana za filozofske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru; 
  • Slavica Kijevčanin, Pestaloci dečija fondacija; 
  • Tijana Jokić, Centar za obrazovne politike, Beograd; 
  • Jelena Vranješević, Filozofski fakultet, Beograd.

Preuzmite prezentaciju „Interkulturalno obrazovanje i razvijanja školskog etosa koji podržava uvažavanje različitosti” (pdf, 0,3 MB)
Preuzmite prezentaciju Jovana Komlenca iz gimnazije „Sava Šumanović” Šid (pdf, 4,5 MB)