Održana info-sesija o maloj maturi

Održana info-sesija o maloj maturi

Završni ispit, tzv. mala matura označava završetak osnovne škole. Ove školske godine novina je da đaci osim testova iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike, moći da biraju iz kog predmeta će polagati treći deo završnog ispita umesto nekadašnjeg kombinovanog testa. 

Pogledajte video snimak info-sesije o maloj maturi, odnosno o završnom ispitu za kraj osnovne škole i zasnajte sve o ovoj temi.

Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije (NARNS) sa Nemačkim informativnim centrom za migracije, stručno obrazovanje i karijeru (DIMAK Srbija) sprovodi program namenjen deci i roditeljima koji se suočavaju sa izazovima tokom školovanja, a pre svega deci i roditeljima koji su povratnici iz Nemačke i drugih zemalja, pripadnicima romske nacionalne manjine, deci iz materijalno osetljivih porodica, odnosno svoj deci koja su u riziku od ranog napuštanje školovanja, kao i njihovim porodicama. 

Uključite se preko društvenih mreža korišćenjem heštegova #ObrazovanjeZaSve #NARNSobrazovanje.