Obuka o javnim nabavkama

Obuka o javnim nabavkama

Obuka o javnim nabavkama


Skupština Republike Srbije 23. decembra 2019. godine usvojila je novi Zakon o javnim nabavkama, koji počinje da se primenjuje 1. jula 2020. godine (u većem delu svojih odredbi).

Novi Zakon o javnim nabavkama uvodi puno novina u oblasti javnih nabavki i čini postupak javne nabavke efikasnijim, bržim, jednostavnijim kako za naručioce, a tako i za ponuđače.

U narednih šest lekcija moći ćete da naučite više o novim zakonskim rešenjima iz oblasti javnih nabavki:

1. Sistem javnih nabavki u Republici Srbiji i svrsishodnost istih

2. Predmet javne nabavke, načela i nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama (ZJN) ne primenjuje

3. Portal javnih nabavki – mogućnosti i primena

4. Monitoring javnih nabavki

5. Slabe tačke u sistemu javnih nabavi i mere za suzbijanje korupcije

6. Građanski nadzor javnih nabavki – iskustva i izazovi