Obrazovna postignuća učenika iz Srbije u istraživanju TIMSS 2011

Obrazovna postignuća učenika iz Srbije u istraživanju TIMSS 2011

Izdavač: Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, decembar 2012.
Autori: Slobodanka Gašić-Pavišić i Dejan Stanković

Osim kratke istorije sprovođenja istraživanja u okviru istraživačkog programa TIMSS, u ovom naučnom radu je opisana i logika na kojoj su ova istraživanja utemeljena. Detaljno je opisano učešće Srbije u istraživačkim turnusima TIMSS-a, a posebna pažnja je posvećena rezultatima koje su naši učenici postigli u istraživanju obavljenom 2011. na uzorku od preko 4300 učenika. 

U obe ispitivane oblasti, matematici i prirodnim naukama, naši učenici su postigli rezultate koji su statistički značajno bolji od TIMMS-ovog proseka. Kako ovakav način prikazivanja rezultata nužno dovodi u vezu rezultate koje su postigli učenici jedne zemlje sa rezultatima učenika drugih zemalja, to je vredno istaći da su naši učenici u ispitivanim matematičkim znanjima ravnopravni sa učenicima iz nekih razvijenih zemalja, kao što su npr. Italija, Austrija, Češka, Mađarska i Slovenija, a da su bolji od učenika iz npr. Norveške, Hrvatske i Španije. Od tri matematičke oblasti u kojima je ispitivano znanje učenika, naši učenici su najbolji u oblasti broj, a nešto su slabiji u geometriji i prikazu podataka

Kad je reč o prirodnim naukama, naša postignuća su uporediva sa postignućima učenika npr. iz Portugalije, Hrvatske i Rumunije, a bolja od onoga što su postigli učenici iz Španije, Poljske i Norveške. Od tri ispitivane oblasti najbolje rezultate naši učenici su pokazali u poznavanju nežive prirode, znanja o živoj prirodi su na nivou proseka, a u domenu nauka o zemlji su nešto ispod proseka.

I u matematici i u prirodnim naukama su Singapur i Južna Koreja među najboljima. U matematici su u društvu sa Hong Kongom, Tajvanom i Japanom, a u prirodnim naukama im se pridružila Finska.

Značaj istraživanja

Rezultati učenika se mogu analizirati iz raznih uglova. Kako je ovo prvi put da su ispitivani učenici četvrtog razreda, dobijeni rezultati se ne mogu procenjivati sa stanovišta koliko smo napredovali ili nazadovali u nekom vremenskom periodu, a to je upravo ono zbog čega učešće u ovakvim istraživanjima može biti najkorisnije. Jedan drugi ugao posmatranja se odnosi na nastavni tj. obrazovni program o čijem kvalitetu može da se zaključuje i na osnovu postignuća učenika. Osim toga, dobijeni podaci pokazuju da naš nastavni program, bar kad je reč o prva četiri razreda osnovne škole, ne predstavlja ograničenje niti stvara prepreku našim učenicima da učestvuju u ovakvim istraživanjima. To je dobar argument svima onima koji odbijaju da prihvate naše relativno loše rezultate na drugim testiranjima (npr. PISA) tvrdeći da naša deca to ne uče. 

Preuzmite naučni rad Obrazovna postignuća učenika iz Srbije u istraživanju TIMSS 2011 (pdf, 1,2 MB)