Objavljeni Erazmus+ formulari za projekte mobilnosti i projekte dijaloga mladih

Objavljeni Erazmus+ formulari za projekte mobilnosti i projekte dijaloga mladih

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane ustanove i organizacije da su objavljeni online formulari za Erazmus+ projekte:

 • Projekti mobilnosti za škole i predškolske ustanove (KA101)
 • Projekti mobilnosti za stručno obrazovanje i obuke (KA102)
 • Projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja za razmene studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih zemalja ((KA103)
 • Projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja za razmene studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih zemalja (KA107)
 • Projekti mobilnosti za oblast odraslih (KA104)
 • Projekti mobilnosti za oblast mladih (KA105)
 • Akreditacija konzorcijuma za mobilnost u oblasti visokog obrazovanja (KA108)
 • Projekti mobilnosti za stručno obrazovanje i obuke uz povelju za mobilnost u stručnom obrazovanju (KA116)
 • Projekti strateških partnerstava za škole (KA201)
 • Projekti strateških partnerstava za stručno obrazovanje i obuke (KA202)
 • Projekti strateških partnerstava za visoko obrazovanje (KA203)
 • Projekti strateških partnerstava za obrazovanje odraslih (KA204)
 • Projekti školskih partnerstava za razmene (KA229)
 • Projekti strateških partnerstava za oblast mladi (KA205)
 • Projekti dijaloga mladih (KA347)

Online formularima možete pristupiti prateći sledeći link a za pristup je neophodno da imate EU login nalog.

Više o formularima pogledajte na sajtu Fondacije Tempus.

Radionica i projektna akademija za pripremu KA2 projekata

Fondacija Tempus uz podršku Ambasade Bugarske u Beogradu u narednom periodu organizuje događaje namenjene podršci korisnicima koji nameravaju da se prijave za KA2 projekte strateških partnerstava u okviru poziva programa Erazmus+ za 2019. godinu.

Fondacija Tempus 23. januara 2020. godine organizuje radionicu namenjenu zaposlenima u školama i predškolskim ustanovama (državnim i privatnim), srednjim stručnim školama, organizacijama civilnog društva, preduzećima i svim drugim institucijama koje se bave stručnim obrazovanjem i obukama, kao i ustanovama i organizacijama koje se bave obrazovanjem odraslih, udruženjima, stručnim društvima i svim ostalim institucijama aktivnim u toj oblasti, a koje planiraju da konkurišu za projekte strateških partnerstava.

Prijavljivanje za radionicu za pisanje projekata u oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih, moguće je isključivo putem registracionog formulara. U okviru registracionog formulara potrebno je opisati svoj nacrt projektne ideje.

Rok za prijavu je 12. januar do 23:59 časova.

Fondacija Tempus od 10. do 13. februara organizuje projektnu akademiju namenjenu podršci korisnicima koji nameravaju da se prijave za KA2 projekte strateških partnerstava za opšte, stručno i obrazovanje odraslih,  u okviru poziva programa Erazmus+ za 2020. godinu.

Projektna akademija će se održati od 10. do 13. februara u Nišu. Prijavljivanje je moguće isključivo putem registracionog formulara. U okviru registracionog formulara potrebno je što detaljnije opisati svoj nacrt projektne ideje. 

Rok za prijavu je 15. januar do 23:59 časova.

Više informacija o uslovima prijavljivanja za oba događaja pronađite na sajtu Fondacije Tempus.