Obezbeđeni tableti i internet kartice za nastavu na daljinu

Obezbeđeni tableti i internet kartice za nastavu na daljinu

Sa nastavom na daljinu, javili su se i brojni izazovi, jer mnoga deca, a naročito deca iz ekstremno siromašnih porodica, nisu imala uslove da prate nastavu od kuće zbog nedostatka struje, računara, tableta ili intereneta. Upravo iz navedenih razloga saradnik na programu koji NARNS sprovodi u saradnji sa DIMAK Serbia „Integracija Roma u obrazovanju“, Zoran Petrović iz udruženja građana „Ruke prijateljstva“ je obezbedio putem projekta „Unapređivanja reintegracije Roma povratnika u Srbiji – faza dva“, tablete i internet kartice za 70 romskih porodica, readministranata, na teritoriji grada Kraljeva koji su obuhvaćene ovim projektom.

Podela tableta svečano je organizovana u opštinskoj sali 2, grada Kraljeva 26. marta 2021. godine, gde su prisustvovali osim Zorana Petrovića i pomoćnici gradonačelnika Milun Jovanović i Marko Matović, načelnica ŠU Bojana Marinković, direktorke OŠ „Dimitrije Tucović“, Dragana Đurović, „Četvrti kraljevački bataljon“, Marina Vučinić, „Jovo Kursula“, Ivica Milinković, zajedno sa 30 porodica, korisnika projekta „Integracija Roma u obrazovanju“.

Glavna vodilja ove akcije je podrška učenicima koji su sporazumom o readmisiji vraćeni iz Nemačke i drugih zemalja, a radi lakšeg praćenja nastave u Srbiji. 

"Ovo je veoma značajna donacija, jer ne samo da će škole dobiti 70 tableta na korišćenje, već će problem nemogućnosti da prate onlajn nastavu biti rešen za 161 učenika romske nacionalnosti u ove tri škole" prenosi portal KRUG izjavu Petrovića. Škole obuhvaćene donacijom su: „Četvrti kraljevački bataljon“, „Dimitrije Tucović“ „Jovo Kursula“ iz Kraljeva. 

 

Projekat realizuje NARNS u saradnji sa DIMAK Srbija u okviru globalnog programa „Migracije za razvoj”(PME) koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), a finansira nemačko Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Program je deo šire inicijative “Povratak u nove šanse” nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Uključite se u kampanju korišćenjem heštegova: #ObrazovanjeZaSve i #NARNSobrazovanje.