Nastavnička profesija za 21. vek

Nastavnička profesija za 21. vek

Izdavač: Centar za obrazovne politike, 2013.
Urednici: Vlasta Vizek Vidović i Zoran Velkovski
Autori: Graham Donaldson, Milica Grahovac, Suzana Kirandžiska, Milica Jelić, Saša Milić, Gordana Miljević, Radmila Rangelov Jusović, Zorica Trikić, Zoran Velkovski, Vlasta Vizek Vidović, Jelena Vranješević

Sve su uverljiviji dokazi da nastavnici i nastavnice imaju bitnu ulogu u sprovođenju kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja usmerenog na dete, gde obrazovanje u najvećoj mogućoj meri koristi potencijale svakog deteta da bi ga pripremilo za život i rad u savremenom društvu. Međutim, ne postoji povezanost stvarne prakse i aspiracija obrazovne politike za nastavnike/ce.

Novija istraživanja su pokazala da nastavnicima/cama nedostaju adekvatno obrazovanje, podrška i ohrabrenje da razvijaju veštine, znanja, posvećenost pozivu i usklađen podstrek da putem obrazovanja streme ka društvenoj pravdi. Glas nastavnika/ca nedovoljno je jak u prilikama kad se definiše obrazovna politika ili u upravljanju školama, a njihove inicijative retko se prepoznaju.

Postoji potreba da se dođe do zajedničkog razumevanja znanja, veština i vrednosti koje bi nastavnici/e u 21. veku trebalo da imaju. Zemlje Zapadnog Balkana su u različitoj meri razvile standarde za nastavničku profesiju, procedure licenciranja nastavnika/ca, definicije ishoda učenja u obrazovanju i u obuci nastavnika/ca; u različitoj meri su uspostavile standarde za uključivanje u profesiju i za napredovanje u karijeri, i uvele mehanizme za obezbeđivanje kvaliteta obrazovanja i obuke nastavnika/ca.

„Nastavnička profesija za 21. vek“ zajednički je pokušaj reagovanja na pomenute izazove.

Cilj ove publikacije jeste da pomogne u premošćivanju jaza koji postoji između politike i prakse obrazovanja nastavnika/ca. Ona se može koristiti kao smernica za izradu nacionalnih okvira nastavničkih kvalifikacija, koji uključuju znanje, kvalitet, vrednosti, uvažavanje ljudskih prava i socijalne pravde, što sve nastavnici/e treba da imaju ako se od njih očekuje da to prenesu svojim učenicima/ama i tako ih pripreme za život u 21. veku.

Publikacija „Nastavnička profesija za 21. vek“ pripremljena je u okviru projekta „Unapređenje nastavničke profesije za inkluzivno, kvalitetno i relevantno obrazovanje (ATEPIE – Advancing Teacher Professionalism for Inclusive, Quality and Relevant Education)“, koji je 2011-2013. sproveo Centar za obrazovne politike (COP) u saradnji sa Programom podrške obrazovanju Fondacija za otvoreno društvo – Education Support Program of Open Society Foundations (ESP/OSF).

Preuzmite publikaciju Nastavnička profesija za 21. vek (pdf, 0,6 MB)

Preuzmite prezentaciju Nastavnička profesija za 21. vek (pdf, 1,4 MB)

Preuzmite prezentaciju Nastavnička profesija za 21. vek - Zaključci (pdf, 0,1 MB)

Preuzmite prezentaciju Importance and Role of a Competent Teaching Profession (pdf, 0,6 MB)