Nastavak kampanje javnog zagovaranja u Čačku

Nastavak kampanje javnog zagovaranja u Čačku

U Čačku su članice Gradskog kluba roditelja i nastavnika Čačak održale sastanak sa direktorima školskih i predškolskih ustanova 29. septembra 2021. i izabrane su partnerske ustanove za realizaciju projektnih aktivnosti “Od igre do knjige”: PU „Radost“ i OŠ „Ratko Mitrović“, radi nastavka kampanje javnog zagovaranja na temu prelaska (tranzicije) predškolaca u osnovnoškolsko obrazovanje.

U Čačku je 14. oktobra održan neformalan sastanak sa pomoćnikom gradonačelnika i načelnikom službe za društvene delatnosti, koji su se složili da se lokalna samouprava aktivno uključi u realizaciju projektnih aktivnosti i da se formira radna grupa. Sastanak sa predstavnicima klubova roditelja i nastavnika održan je odmah nakon toga, 15. oktobra 2021.  

U diskusiju se možete uključiti preko društvenih mreža korišćenjem heštegova #OdIgreDoKnjige, #DijalogPromena i #NARNSobrazovanje. Projekat je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Srbiji i realizuje se u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog,Republičkim sekratarijatom za javne politikeCentrom za javne politike EU Univerziteta u BeograduOlof Palme Centrom kao i sa Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske.

  Projekat „Od igre do knjige - doprinos uspešnoj tranziciji iz predškolske ustanove u osnovnu školu“  se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Dijalog promena“, uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran NARNS.