Nastava i učenje – savremeni pristupi i perspektive

Nastava i učenje – savremeni pristupi i perspektive

Izdavač: Učiteljski fakultet u Užicu, 2014.
Glavna i odgovorna urednica: Dr Radmila Nikolić 

Ovaj zbornik radova objavio je Učiteljski fakultet u Užicu 2014. godine. U njemu su okupljeni radovi velike grupe internacionalnih autora, pretežno iz regiona Jugoistočne Evrope i zemalja koje su činile bivšu Jugoslaviju. Kao i u svakom zborniku koji je rezultat naučnog skupa ili konferencije, tekstovi se razlikuju ne samo po širini predmeta na koji se odnose, nego i po gledištu i uverenju koje iznose ili zastupaju. U nekim tekstovima se vidi kako naši stručnjaci razmišljaju o obrazovanju za 21 vek, dok se u nekima zastupaju pristupi više vezani za našu obrazovnu tradiciju.

Iako su tekstovi pisani za naučni skup te su, kao čitaocima, u načelu primereniji nastavnicima nego roditeljima, i jednima i drugima nude obilje razmišljanja, pogleda i iskustava na vrlo aktuelne teme savremenog obrazovanja i situacije u školama i u regionu i kod nas. Među njima su posebno značajne, i od neposrednog su interesa i nastavnicima i roditeljima, one koje uključuju pitanja kvalitetnog obrazovnog programa, odnos nastave i učenja i novih medija, složenu problematiku inkluzije koja je kod nas izazvala toliko kontroverzi i među nastavnicima i među roditeljima, promene uloge i položaja nastavnika i naglašavanje refleksivne dimenzije profesionalne prakse nastavnika o kojoj i roditelji treba nešto da znaju, jer može dobrano da doprinese uvažavanju posebnosti svakog učenika, neophodnog elementa u stvaranju povoljne sredine i uslova za učenje i napredovanje svakog od njih. Najzad, kvalitetnog partnerstva roditelja i nastavnika  ne može ni biti ako nema uzajamnog razumevanja u pogledu glavnih interesa, ciljeva i mogućnosti sa kojima se ulazi u obrazovanje i svakodnevno živi i radi u školi.

Preuzmite zbornik Nastava i učenje – savremeni pristupi i perspektive (pdf, 7,4 MB)