Nasilje u školi

Nasilje u školi

Autori brošure: Jelena Žunić Cicvarić i Radovan Cicvarić, 2009.

Brošura „Nasilje u školi” prvenstveno je namenjena deci i mladima, ali i odraslima: roditeljima, profesorima i drugim profesionalcima koji rade sa decom.

Nastala je kao deo projekta koji realizuje Užički centar za prava deteta, uz podršku Ambasade Finske u Beogradu.

Iz brošure možete saznati šta je nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, kako ih prepoznati, šta treba uraditi ako se neko nasilno ponaša, kako se odbraniti od onih koji vrše nasilje, obaveza odraslih, dece i mladih u prevenciji nasilja.

Naučićete da nasilje nikada i ni za koga nije dobro - nije dobro za onog ko je izložen nasilju, niti za onoga ko ga vrši, ali ni za one koji takvo nasilje posmatraju sa strane; naučićete šta treba preduzeti u slučaju nasilja i zlostavljanja; kako da saopštite odraslima da ste vi ili neko drugo dete izloženi nasilju i dosta drugih stvari. Ova brošura, pored toga što može koristiti vama – deci i mladima, može biti od koristi i vašim profesorima i roditeljima, ali i svim drugim profesionalcima koji rade sa decom.

Preuzmite brošuru Nasilje u školi (pdf, 1.1. MB)