Kvalitetnije obrazovanje za decu iz siromašnih porodica u Kikindi

Kvalitetnije obrazovanje za decu iz siromašnih porodica u Kikindi

Brojna istraživanja pokazuju da deca iz siromašnih porodica imaju manje šanse od druge dece da upišu, pohađaju i završe školovanje. Ovakva deca teže napreduju u sistemu obrazovanja i imaju manja dostignuća i neophodno je obezbediti dodatnu podršku kako deci, tako i roditeljima kako bi se ova, nažalost neretka slika u Srbiji, popravila. Upravo iz navedenih razloga, koordinatorke Udruženja roditelja i nastavnika „Kika“ Kikinda, Nadežda Lazić i Jelena Sredić su u saradnji sa Centrom za stručno usavršavanje u Kikindi, Udruženjem Roma „Devleski Urma“, Tehničkom školom, OŠ „Jovan Popović“ i OŠ „Feješ Klara“ organizovali seminar namenjen roditeljima dece iz osetljivih grupa kako bi ih podržali da pomognu svojoj deci na obrazovnom putu, a održan je 29. maja u prostorijama Centra za stručno usavršavanje u Kikindi.

Obrazovanje za svu decu

Seminar je za temu imao neophodnost jednakog obrazovanja za svu decu, kao i aktuelne probleme u obrazovanju koji su prisutni na lokalu, a tiču se dece iz osetljivih grupa. Siromaštvo se javlja kao najveća prepreka kvalitetnom obrazovanju. Roditelji su istakli sa kojim problemima su se do sad susretali i na koji način su dobijali pomoć i od koga. Takođe je ukazano na mnogobrojne prednosti ranog uključivanja dece u sistem obrazovanja sa čim su se svi prisutni složili. Koordinatorke Gradskog kluba naglasile su činjenicu da je jednako obrazovanje dostupno svoj deci, neophodno za kvalitet života i budućnost dece.

Naročito su skrenule pažnja na rizik od preranog napuštanja sistema obrazovanja koje se u najvećoj meri odnosi na žensku decu, a roditelji su pokazali veliko interesovanje za ove teme i aktivno učestvovali u dijalogu. Donet je zaključak da treba uticati na kvalitet obrazovanja i omogućiti što lakše učešće u procesu nastave, a naročito u uslovima pandemije izazvane virusom kovid-19 koji zahtevaju odvijanje onlajn nastave. Postignut je dogovor na koji način će se dalja saradnja odvijati i koji su budući planovi za unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja za svu decu.

Seminaru su prisustvovali koordinatorke Udruženja „Kika“, koordinatorka Centra za stručno usavršavanje u Kikindi i autorka seminara Gordana Bulatović, pedagoškinja Tehničke škole, Milena Rankov, predsednik Udruženja Roma „Devleski Urma, Tibor Zaharović, kao i roditelji i deca iz osetljivih grupa.


Aktivnost je deo projekta "Lepše nam je zajedno" Gradskog kluba roditelja i nastavnika „Kika“ iz Kikinde koji se realizuje u okviru programa „Unapređivanje politika i praksi inkluzivnog obrazovanja u lokalnim zajednicama“ koji Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije - NARNS sprovodi kroz rad klubova, a koji je podržao Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.