Kraljevo: prvi izlazak na teren i upoznavanje roditelja

Kraljevo: prvi izlazak na teren i upoznavanje roditelja

Krajem 2020. godine, lokalna koordinatorka za obrazovanje Gradskog kluba roditelja i nastavnika Kraljevo, učiteljica Dragana Đoković zajedno sa saradnikom Zoranom Petrovićem, u okviru projekta „Podrška integracije dece u obrazovni sistem Srbije“, boravili su u naseljima Romsko 1 i Romsko 2 u Kraljevu kako bi se upoznali sa decom i roditeljima, te čuli od njih sa kojim vrstama prepreka, izazova i problema se suočavaju kada je u pitanju obrazovanje, kako bi mogli da reaguju i podrže decu da napreduju u školi, a roditelje da osnaže da deca nastave školovanje.

“Cilj nam je bio da detaljno informišemo porodice readministranata o značaju uključivanja dece u vaspitno-obrazovni sistem, o načinima podrške u učenju, prevođenju dokumentacije, dostupnih radionica za decu i roditelje... Zahvaljujući angažovanju mog saradnika Zorana Petrovća, koji je pripremio bazu podataka i najavio roditeljima da ćemo doći i detaljnije ih upoznati o projektu, veoma smo uspešno obavili ovu aktivnost” zadovoljna je Dragana Đoković iz Gradskog kluba roditelja i nastavnika Kraljevo koji je deo mreže NARNS.

U info-sesiji koju je Zoran Petrović održao sa readmnistrantima, napravio je bazu korisnika. Na osnovu tih podataka, upoznali su roditelje sa programom koji nudi projekat. Roditelji su nakon sastanka potpisali da su obavešteni o svim uslugama koje projekat nudi i da žele da ih NARNS podrži na putu obrazovanja njihovih najmlađih.

Zbog trenutne epidemiološke situacije, razgovore sa roditeljima i članovima porodice, obavljali su napolju, u manjim grupama. Tom prilikom, Dragana i Zoran, predstavili su roditeljima predviđene projektne aktivnosi kao što su pružanje informacija i administrativna podrška deci i deci povratnicima i njihovim porodicama u vezi sa uspešnom integracijom u obrazovni sistem i napredovanje u školi.

Kako je izgledao prvi odlazak na teren, pročitajte u blogu Dragane Đoković Moja priča: Obrazovanje romske dece

Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije NARNS zajedno sa Nemačkim informativnim centrom za migracije, stručno obrazovanje i karijeru DIMAK sprovodi program „Podrška integracije dece u obrazovni sistem Srbije“ namenjen deci i roditeljima koji se suočavaju sa izazovima tokom školovanja, a pre svega deci i roditeljima koji su povratnici iz Nemačke i drugih zemalja, pripadnicima romske nacionalne manjine, deci iz materijalno osetljivih porodica, odnosno svoj deci koja su u riziku od ranog napuštanje školovanja i njihovim porodicama. Projekat se realizuje u okviru globalnog programa „Migracije za razvoj”(PME) koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), a finansira nemačko Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Program je deo šire inicijative “Povratak u nove šanse” nemačkog BMZ. Uključite se u kampanju korišćenjem heštegova: #ObrazovanjeZaSve i #NARNSobrazovanje.