Korisne informacije o nastavi na daljinu i ulozi roditelja

Korisne informacije o nastavi na daljinu i ulozi roditelja

U ostvarivanju nastave na daljinu učenici nastavu prate od kuće putem RTS Planete, različitih platformi za učenje, aplikacija i na druge načine, te je potrebno obezbediti digitalni uređaj i pristup internetu.

Nastava na daljinu zahteva veću uključenost roditelja, posebno roditelja dece mlađeg školskog uzrasta. Nekoj deci ovakav vid predstavlja pogodno okruženje za učenje jer je prilagođeno njihovim specifičnim potrebama, dok je drugoj deci to nepogodno okruženje i imaju poteškoća da uče na takav način. Potrebno je da roditelji prepoznaju barijere koje postoje u učenju i da pomognu detetu da ih prevaziđe.

Roditelji imaju važnu ulogu da i u uslovima nastave na daljinu ukažu deci na značaj obrazovanja. Potrebno je isticati prednosti onlajn nastave kao što je bezbednost u uslovima vanredne situacije ili mogućnost usavršavanje tokom daljeg školovanja. Takođe je bitno da roditelji zajedno sa nastavnicima nauče decu kako da odgovorno koriste internet i poštuju pravila ponašanja u virtuelnim okruženju. 

Ukoliko deca nisu ovladala tehnikama učenja, pred roditelje se postavlja i taj zadatak, da u saradnji sa nastavnicima nauče decu kako da uče.

U nastavi na daljinu se menja  dnevna struktura aktivnosti deteta i porodice. Umesto vremena provedenog u školi dete je kod kuće. Roditelji u takvom modelu nastave realizuju sve obaveze na poslu i kod kuće i podržavaju učenje dece putem tehnologija u ulozi nastavnika-saradnika. Da bi mogli da pomognu deci u nastavi na daljinu, za pojedine roditelje je potrebno da unaprede svoje digitalne kompetencije. 

Uloga roditelja je i da deci mlađih razreda budu mentori i saveznici u korišćenju platformi za učenje, digitalnih udžbenika, aplikacija za video sastanke – časove uživo, programa za crtanje i pisanje i slično. Što se tiče starije dece, važno je da ih roditelji motivišu i podržavaju u procesu učenja, pomognu im da se bolje organizuju, podsećaju na izvršavanje obaveza i prate njihove aktivnosti.

Roditelji imaju značajnu ulogu u obezbeđivanju adekvatnih uslova za uspešnu nastavu na daljinu. Važno je da zajedno sa mlađom decom stvore podsticajno okruženje za učenje u kućnim uslovima, a starije osnovce i srednjoškolce podstaknu da kreiraju autentični ambijent koji će odgovarati njihovim potrebama. Mape uma, plakati, radovi deteta, plan učenja i drugo učiniće da soba postane personalizovana učionica koja će doprineti kvalitetnijem učenju. Ukoliko dete nema svoju sobu može se napraviti  kutak za učenje sa dostupnim digitalnim uređajem za nastavu na daljinu. 

Potrebno je da roditelji pomognu deci u uspostavljanju dnevnih rutina zavisno od rasporeda nastave i drugih obaveza svih članova porodice. Organizacija dana je veoma važna. Ukoliko dete poštuje dogovoreno vreme za školske obaveze imaće vremena za  kvalitetne slobodne aktivnosti što će uticati na sve članove porodice i njihove zajedničke aktivnosti. 

Postavljanje prioriteta i izrada plana učenja će podržati učenje. Izvesnije je da će aktivnosti biti realizovane ako su zapisane. Kao dobar model se pokazalo vođenje evidencije u tabeli u kojoj se beleže nedeljne/dnevne aktivnosti, zadati rokovi i obeležava urađeno.  

Zadatak roditelja je da osluškuju i prate dete i pružaju pomoć za ono što dete ne može samostalno, kao i da ne preuzmu na sebe ono što nije njihova odgovornost. Važno je da roditelj ne postane đak tokom nastave na daljinu, već da po potrebi preuzme ulogu „građevinske skele“ i bude oslonac detetu dok mu je pomoć potrebna, a zatim se povuče i prepusti detetu radost učenja. Kada dete radi samostalno, roditelji pokazuju da imaju povenje u njegov rad i trud. Ako roditelji rade umesto deteta, dete će prestati da se trudi. 

Nastava na daljinu je iskustvo prepuno izazova. Roditelji iz novog ugla sagledavaju rad nastavnika, saradničke odnose sa njima i svoju ulogu u obrazovno-vaspitnom procesu. Pružanje podrške deci u procesu učenja od strane roditelja je važno tokom cele školske godine na način koji obezbeđuje napredak deteta u sticanju znanja, umeća, razvoju socijalnih i komunikacijskih veština i negovanju vrednosti. Razgovor sa decom, podsticanje na aktivno učešće u nastavi na daljinu, motivisanje, ohrabrivanje, pohvala, podržavajuće porodično okruženje, dobra organizacija, postavljanje ciljeva i koraka u učenju i drugi faktori preduslov su za uspešno učenje.

Gordana Gajin Cvetkoski, učiteljica